Ocenenie pracovníka VHÚ pri príležitosti jeho významného životného jubilea

Ocenenie pracovníka VHÚ pri príležitosti jeho významného životného jubilea - 4.12.2017
05.12.2017
04.12.2017 Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR gen. Ing. Milan Maxim dňa 4. decembra 2017 ocenil pri príležitosti významného životného jubilea pplk. v zál. PhDr. Petra Šumichrasta, PhD., riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov – zástupcu riaditeľa Vojenského historického ústavu („VHÚ“). Za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl SR mu pri príležitosti 50-tych narodenín udelil „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. stupňa“. Slávnostný akt dekorovania sa uskutočnil v Sieni cti a slávy Ministerstva obrany SR za účasti genpor. Ing. Pavla Macka, CSc., genmjr. Ing. Miroslava Kociana a brig. gen. Ing. Ľubomíra Gacka, ako aj ďalších príslušníkov Generálneho štábu ozbrojených síl SR, vybraných príslušníkov a zamestnancov VHÚ. Gen. Ing. Milan Maxim vo svojom príhovore osobitne ocenil spoluprácu Generálneho štábu ozbrojených síl SR s VHÚ pri zvyšovaní historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl. V tejto súvislosti vyzdvihol aj viac než 30-ročnú prácu pplk. v zál. PhDr. Petra Šumichrasta, PhD. v prospech rezortu obrany, ktorý viac než dve desaťročia úspešne pôsobí v štruktúrach VHÚ. Ocenený v následnej reči poďakoval náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl SR za dekorovanie jeho vyznamenaním, ktoré poníma ako významný medzník v jeho profesionálnej kariére.  
Pplk. v zál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. (1967) je absolventom magisterského štúdia na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave (1991). V roku 2002 ukončil rigorózne konanie na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, kde obhájil rigoróznu prácu „Výchovná práca v slovenskej armáde v r. 1939 – 1944“. Externú vedeckú prípravu absolvoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v roku 2004 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu „Bojové nasadenie slovenského letectva na východnom fronte 1941 – 1943“. V roku 2010 mu komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vojenskou históriou so zameraním na letectvo v období druhej svetovej vojny a slovenskú armádu v rokoch 1939 – 1945. Je autorom publikácie „Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943“ a spoluautorom ďalších odborných publikácií, vedeckých štúdií, dokumentov a odborných statí, ktoré publikoval v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Počas dlhoročnej vojenskej služby bol výkon jeho služby ocenený mnohými slovenskými rezortnými vyznamenaniami a vyznamenaniami domácich a zahraničných občianskych združení, ako aj českým Záslužným krížom ministra obrany III. stupňa.  
Text: VHÚ
Foto: GŠ OS SR