Ošetrovanie zbierkových predmetov VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018

Ošetrovanie zbierkových predmetov VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018
16.04.2019
Ochrana, ošetrovanie a údržba zbierkových predmetov, je jednou z hlavných priorít každého  múzea. Rovnako to platí aj v prípade Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea. V priebehu rokov 2016 – 2018 pracovníci VHM, múzejné oddelenie Piešťany a Svidník, systematicky pokračovali v ochrane predmetov kultúrneho dedičstva, uložených v svojich zbierkach. V nemalej miere sa na tomto procese podieľali príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, bez pomoci ktorých  by počet ošetrených predmetov bol výrazne nižší, a to veľakrát v náročných podmienkach. Zainteresovaní renovované predmety očistili, zbavili starých náterov a korózie a postupne obnovili základný a vrchný náter. Vo finále potom zavŕšili svoju prácu dokončením detailov od vežových či trupových čísiel až po popisy a znaky. Zamestnanci VHM spolu s príslušníkmi OS SR a dobrovoľníkmi z radov členov klubov vojenskej histórie urobili množstvo drobných prác a opráv počnúc dofukovaním a ošetrovaním pneumatík, odstraňovaním trusu a hrubých nečistôt, obnovením výsostných znakov až po leštenie sklenených a priehľadných častí kokpitov lietadiel a kabín vozidiel, prípadne čistenie exponátov od prachu, ako aj čistenie a údržbu samotných výstavných priestorov expozícií Mo Piešťany a Mo Svidník. Dovedna bolo v rokoch 2016 –  2018 ošetrených 4 393 zbierkových predmetov zo zbierkových fondov múzejných oddelení Piešťany a Svidník. V podrobnejšom pohľade jednotlivé roky vyzerali nasledovne.
 
Rok 2016
Konzervátori Mo Piešťany v spolupráci s príslušníkmi OS SR urobili konzerváciu alebo čiastočnú renováciu 6 ks múzejných predmetov. Táto spočívala v odstránení starého náteru, nástreku základnou a vrchnou farbou, ich doplnení a v obnove výsostných znakov a vežových čísiel. Jednalo sa o tieto veľkorozmerné zbierkové predmety: kolesový dozér DOK-M (žpr Sereď), zákopový stroj TMK-2 (žpr Sereď), protilietadlový raketový systém 2K12 KUB/SA-6 Gainful vozidlo 2P25 (plrb Nitra), protilietadlový raketový systém 2P24 KRUG/SA-4 Ganef (plrb Nitra), pásové samohybné súlodie GSP-55 ľavé (žpr Sereď), terénny automobil skriňový UAZ 452PP.
Príslušníci VÚ 8009 Martin v rámci technickej pomoci vykonali presuny 11 ks nadrozmerných zbierkových predmetov do depozitára a úpravu vonkajšej expozície. Príslušníci Vrtuľníkového krídla Prešov obnovili značenia leteckej techniky na 3 lietadlách, príslušníci Dopravného krídla Kuchyňa zostykovali lietadlo MiG-15.
V Mo Svidník rovnako za prispenia príslušníkov OS SR v roku 2016 bola vykonaná konzervácia alebo čiastočná renovácia veľkorozmerných zbierkových predmetov, a to predovšetkým v areáli múzejného oddelenia vo Svidníku – stredný tank T-34/85, 152-mm kanónová húfnica vzor 37, vyslobodzovací tank VT-34, žeriavový tank JT-34, 85-mm protilietadlový kanón vzor 44, 122-mm húfnica vzor 38, stredný delostrelecký pásový ťahač ATS-712 a gardový mínomet BM-13/16 (2016).
 
Celkové počty ošetrených zbierkových predmetov v roku 2016 sú nasledovné:
 
Ošetrovanie zbierkových predmetov celkom: 1 315
 • Základné ošetrenie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
459
835
 • Konzervácia
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
0
7
 • čiastočné reštaurovanie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
14
0
 
 
Rok 2017
V  Mo Piešťany bola činnosť zameraná na základné ošetrenie, renováciu zbierkových predmetov v múzejnej expozícii. V rámci základného ošetrenia bolo vykonané dofukovanie kolies, očistenie od nečistôt, ošetrenie povrchových náterov karosérií na pásovej a kolesovej technike pred významnými akciami a taktiež odmastenie znečistených plôch a nakonzervovanie konzervačným olejom.
Na základe uzatvorenej dohody o vzájomnej spolupráci a pomoci medzi Vojenským historickým ústavom Bratislava a Súkromnou strednou odbornou školou sídliacou na Exnárovej ulici v Bratislave, pracovali študenti tejto školy v rámci odborného  výcviku pod dohľadom skúsených  zamestnancov VHÚ - odborných pracovníkov VHM Piešťany na údržbe a repasovaní historickej leteckej techniky. V rámci tohto výcviku vykonávali montážne a demontážne činnosti, jednoduché opravárenské a údržbárske činnosti, prípadne  pomocné práce pri konzervovaní múzejnej vojenskej techniky. Žiaci sa podieľali na oprave trupov lietadiel L-410MA a L-410FG, údržbe a príprave interiéru na renováciu vrtuľníka Mi-4A, čistení draku a krídel lietadla MiG-15,  na údržbe a čistení podvozkov, drakov a krídel lietadiel MiG-21, MiG-23, Su-22 a Su-25. Svojou prácou pomáhali udržiavať a obnovovať zbierkové predmety zo zbierkového fondu VHM Piešťany.  Na leteckej technike boli obnovené výsostné znaky ČSĽA (Mi-4, MiG-15bis, Su-7, MiG-19PM) a  bolo vykonané vyčistenie a  ošetrenie interiéru na lietadle Jak-40.
V spolupráci s príslušníkmi OS SR vykonali konzervátori Mo Piešťany konzerváciu alebo čiastočnú renováciu 9 ks múzejných predmetov. Táto spočívala v odstránení starého náteru, nástreku základnou a vrchnou farbou, ich doplnení a v obnove výsostných znakov a vežových čísiel. Jednalo sa napríklad o tieto veľkorozmerné zbierkové predmety: rampa odpaľovacia 5P 71 protilietadlového  raketového kompletu S-125 NEVA (plrb Nitra), vozidlo ZIL – 131 s návesom – prepravník protilietadlových rakiet VOLCHOV/DVINA (plrb Nitra), prehľadový rádiolokátor zo systému KRUG 1S12 RL-128/Long Track (plrb Nitra), navádzací rádiolokátor zo systému KRUG 1S32/Pat Hand (plrb Nitra), kolesový obrnený transportér BRDM-1, motocykel CZ – 125, terénny automobil valníkový UAZ 452D so svetlometom APP-90P.
V rámci rozšírenia prezenčných priestorov bol dokončený a skolaudovaný krytý prístrešok P2. Prístrešok P2 slúži ako výstavný priestor vonkajšej expozície s dôrazom na ženijnú a automobilovú techniku. Prístrešok bol okamžite využitý na vystavenie zbierkových predmetov a zároveň aj k zvýšeniu stupňa ich ochrany pred poveternostnými vplyvmi.
 
Príslušníci  Ozbrojených síl SR v spolupráci s Mo Svidník vyhotovili vo Svidníku a na Dukle nové ochranné nátery na 7 veľkorozmerných zbierkových predmetoch zo zbierky Mo Svidník. Konkrétne sa jednalo o nasledovné predmety: v areáli múzejného oddelenia vo Svidníku – 152- mm kanónová húfnica vzor 37, 57 mm protitankový kanón vzor 43, 152-mm kanónová húfnica vzor 18/47, obrnený transportér OT-810, v areáli pred vstupom na Pamätník sovietskej armády vo Svidníku - 2x152-mm kanónová húfnica vzor 37, v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle – 120-mm plukovný mínomet vzor 38. Taktiež na pamätnom mieste tragédie gen. Jaroslava Vedrala - Sázavského na Dukle osadili zábradlie. Do priestorov svidníckej Centrálnej expozície umiestnili originál čs. hraničného stĺpa, ktorý sa pôvodne nachádzal na hraničnom priechode na Dukle. Vykonali tiež množstvo drobných údržbárskych a pomocných prác, ako aj úpravu zelene v rozsiahlych areáloch národných kultúrnych pamiatok v správe VHÚ.
 
Celkové počty ošetrených zbierkových predmetov roku 2017 sú nasledovné:
 
Ošetrovanie zbierkových predmetov celkom: 1 648
 • Základné ošetrenie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
609
864
 • Konzervácia
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
138
28
 • čiastočné reštaurovanie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
9
0
 
 
Rok 2018
V Mo Piešťany konzervátori za prispenia príslušníkov OS SR, prevažne zo ženijného práporu v Seredi vykonali konzerváciu, prípadne čiastočnú reštauráciu 5 zbierkových predmetov prevažne vo vonkajšej expozícií VHM. Z veľkorozmerných predmetov sa jednalo o nasledovné: pásové samohybné súlodie GSP-55 pravé (žpr Sereď), riadiaci a navádzací rádiolokátor zo systému KUB 1S91 SURN (plrb Nitra), stredný tank T-55 C1 s odmínovacím zariadením KMT-7 (žpr Sereď), operačno-taktický raketový komplex 9K714 OKA/SS-23 Spider vozidlo 9P71 (žpr Sereď) a prístroj riadenia paľby 57mm protilietadlového kanóna S-60 PUAZO 6-60 (žpr Sereď). V ďalšom bolo vykonávané základné ošetrenie automobilovej techniky (dofúkanie kolies) tankovej, delostreleckej a leteckej techniky.
 
V rámci konzervácie bolo taktiež vykonané ošetrenie 8 bojových zástav a jednej uniformy. Či už vlastnými silami a prostriedkami, ako napríklad bojové zástavy 12. pluku gen. Dr . Milana Rastislava Štefánika (replika), 217. protitankového delostreleckého pluku a 311. Bombardovacej perute (replika), alebo v spolupráci s Digitalizačným centrom múzea SNP v Banskej Bystrici, kde boli ošetrené a konzervované nasledovné bojové zástavy: 10. hraničiarsky prápor, Zástava – Ženijná jednotka, Slovenská jednotka 1. č-s práporu KFOR, Jednotka RCHBO a Letecké učilište. V uvedenom digitalizačnom centre múzea SNP v Banskej Bystrici boli rovnako konzervované aj časti uniformy brigádneho generála J. M. Kristína a to konkrétne blúza a plášť.
 
Profesionálni vojaci z brigády bojového zabezpečenia pomáhali s prípravami expozície múzea na letnú sezónu, s opravami a defektáciou tankovej techniky, ako aj  a pri prepravách zbierkových predmetov. Príslušníci Vzdušných síl pomáhali pri opravách lietadiel, obnove výsostných znakov u 2 lietadiel, ale hlavne pri presunoch lietadiel a vrtuľníkov v rámci plánovanej prestavby expozície VHM, ktorej prvou ucelenou časťou je vytvorenie samostatnej časti expozície venovanej technike protivzdušnej ochrany ČSĽA.
 
            V  Múzejnom oddelení VHM Svidník príslušníci  21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce, 23. motorizovaného práporu Trebišov, Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce a Práporu CSS Prešov zrealizovali vo Svidníku a na Dukle viacero pracovných brigád. V tomto období bola vykonaná obnova náteru  na 7 veľkorozmerných zbierkových predmetoch – na pomníku TARAN na rázcestí medzi Svidníkom a obcou Kapišová – stredný tank T-34/85 a stredný tank T40/75 (Panzerkampfwagen IV), v areáli vyhliadkovej plošiny v Nižnom Komárniku – 85-mm protilietadlový kanón vzor 44 a 152-mm kanónová húfnica vzor 37, v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle – 152-mm kanónová húfnica vzor 37 a napokon 120-mm plukovný mínomet vzor 38 a 12,7 mm veľko-kalibrový guľomet DŠK vzor 38/46 z depozitárov VHM - Mo Svidník. Okrem toho bolo opäť vykonaných množstvo rôznych údržbárskych prác v areáloch  jednotlivých národných kultúrnych pamiatok a objektov v správe VHÚ.
 
Celkové počty ošetrených zbierkových predmetov roku 2018 sú nasledovné:
 
Ošetrovanie zbierkových predmetov dovedna: 1 430
 • Základné ošetrenie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
598
756
 • Konzervácia
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
48
15
 • čiastočné reštaurovanie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
6
7
 
 
Sumarizáciou vyššie uvedených údajov sa dostávame k záveru, že v posledných troch rokoch kontinuálne pokračuje plnenie stálej a jednej z nosných úloh VHÚ-VHM, a to ochrana a ošetrovanie zbierkových predmetov v zbierkovom fonde jednotlivých múzejných oddelení. V prvom rade vlastnými silami a prostriedkami a v ďalšom s významnou podporou Ozbrojených síl SR a dobrovoľníkov z klubov vojenskej histórie. Všetkým, ktorí sa na uvedenom podieľali, patrí veľká vďaka za pomoc, ktorou prispeli k ochrane a záchrane kultúrneho dedičstva našej krajiny.

Celkové počty ošetrených zbierkových predmetov VHÚ-VHM v rokoch 2016 – 2018
 
Ošetrovanie zbierkových predmetov dovedna: 4 393
 • Základné ošetrenie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
1 666
2 455
 • Konzervácia
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
186
50
 • čiastočné reštaurovanie
 • Mo Piešťany
 • Mo Svidník
 
29
7