Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ

Otvorenie výstavy Generál Milan Rastislav Štefánik - Osloboditeľ (1)
31.10.2019
Dňa 29. októbra 2019 bola v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu, slávnostne sprístupnená výstava Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ. Popri SNM je spoluorganizátorom výstavy aj Vojenský historický ústav v Bratislave, a autorsky sa na nej podieľali Miloslav Čaplovič, Branislav Panis a Radoslav Ragač.  Výstava predstavuje osobnosť M. R. Štefánika v celej šírke jeho životných osudov od narodenia až po tragickú smrť. Spoznajte Štefánika ako študenta, astronóma, zberateľa, vojaka a diplomata.
Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik je najvýznamnejšou postavou novodobých slovenských dejín, všestrannou osobnosťou, uznávaným vedcom, veľmi úspešným vojakom a diplomatom. Výraznou mierou prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a ovplyvnil aj celoeurópske dejiny počas prvej svetovej vojny. Výstava predstavuje bohatý život a záujmy tejto všestrannej slovenskej osobnosti. Druhá časť nazvaná Život po živote mapuje osudy jeho odkazu od všeobecnej úcty v medzivojnovom období, cez deformácie jeho osobnosti ľudákmi až po zrejmú snahu komunistického režimu vymazať ho z dejín.
Výnimočný, pritom však krátky život Milana Rastislava Štefánika sa odohrával takmer na všetkých kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom a publicistickou, vedeckou, politickou, vojenskou i spoločenskou činnosťou. Jednou z jeho vášní bola astronómia, čo bola aj motivácia k mnohým zahraničným expedíciám. Z ciest si priniesol mnohé cenné suveníry. Jedným z takýchto klenotov sú Gauguinove drevoryty, ktoré budú prvýkrát prezentované na Slovensku. Postimpresionistický francúzsky maliar  Eugène Henri Paul Gauguin pôsobil na Tahiti, kde bol v roku 1910 počas astronomickej expedície aj M. R. Štefánik. Pri domorodom obydlí objavil jedenásť Gauguinových drevorytov a drevorezov, ktoré neváhal priniesť do svojho parížskeho bytu.
 „Štefánikov odkaz je postavený na odmietaní totalitných režimov a neutíchajúcom boji za demokraciu a slobodu. Napriek tomu, že miloval život, nikdy neváhal nasadiť ho za svoj národ“, vysvetlil spoluautor výstavy, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Radoslav Ragač. „Milan Rastislav Štefánik ako podpredseda Československej národnej rady v Paríži sa zaslúžil o organizovanie československého zahraničného vojska – légií, ktoré sa postupne sformovali vo Francúzsku, Taliansku a Rusku, a ich vojenské vystúpenia po boku vojsk Dohody napomohli k vzniku nového štátu na mape Európy Československa“, dodal ďalší zo spoluautorov, riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič. „Nemenej fascinujúci je aj príbeh jeho pamiatky. Obdobia velebenia a zatracovania sa pravidelne menili v priebehu celého 20. storočia“, doplnil  generálny riaditeľ SNM a spoluautor výstavy Branislav Panis.
Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj minister obrany  Peter Gajdoš, ktorý vo svojom príhovore, okrem iného, uviedol: „Život generála Milana Rastislava Štefánika bol nepochybne zdrojom množstva inšpirácií. Čo je však z jeho života rozhodne potrebné vyzdvihnúť, je fakt, že napriek svojmu európskemu rozmeru, nikdy nezabudol na svoj národ a vždy sa k nemu rád a hrdo vracal. Zároveň však dokázal neskutočným spôsobom spájať ľudí. A to tak počas života, ako aj viac ako 100 rokov od svojej smrti.“ Zároveň pri tejto príležitosti ocenil prácu odborníkov a historikov, ktorí sa podieľali na príprave výstavy.
Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 29. marca 2020.
 
Text a foto: VHÚ, MO SR, SNM
Pozri tiež: https://www.teraz.sk/spravy/v-bratislave-otvorili-vystavu-m-r-st/427134-clanok.html