Oznam o otvorení Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM Svidník

Rekonštrukcia vstupnej rampy do VHM vo Svidníku - september 2021 (1)
23.09.2021

Milí návštevníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že po ukončení rekonštrukčných prác bude od 23. septembra 2021 Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku  znova sprístupnená v bežných otváracích dobách.

Cieľom tejto plánovanej komplexnej  rekonštrukcie vstupnej rampy, bolo jednak zvýšiť bezpečnosť návštevníkov vstupujúcich do budovy múzea  (hlavne v nepriaznivom počasí),  a tiež aj atraktivitu tejto architektonicky zaujímavej stavby v očiach širokej verejnosti.

Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu, Vás žiadame o dodržiavanie platných protipandemických opatrení a tolerantnosť.

Tešíme sa na Vás! 

Text: VHÚ
Foto: VHÚ