Oznam o otvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Vyhliadková veža na Dukle - 1
05.10.2021
Vážení návštevníci,
 
s radosťou Vám oznamujeme, že po úspešnom ukončení prvej z dvoch etáp komplexnej rekonštrukcie bude od 6. októbra 2021 (od 11.00 hod.) do 17. októbra 2021 Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik)  znova sprístupnená v bežných otváracích dobách.
 
Práce vykonané v rámci daného objektu v mesiacoch júl až september 2021 boli zamerané predovšetkým na kompletnú výmenu starých okenných tabúľ umiestnených na pylóne objektu, kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu spodnej expozičnej časti (vrátane podlahového vykurovania), úpravu odvodňovacej drenáže okolo časti objektu a komplexnú úpravu bezbariérových vstupov v rámci jeho interiéru, ako aj celého exteriéru.       
 
Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu, Vás pri návšteve daného objektu žiadame o dodržiavanie platných protipandemických opatrení a tolerantnosť.

Tešíme sa na Vás!