Oznam o uzatvorení Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM Svidník

Rekonštrukcia vstupnej rampy Centrálnej expozície vo Svidníku - 1
08.09.2021
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 8. septembra 2021 až do 22. septembra 2021 bude Centrálna expozícia Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea (ul. Bardejovská 14, Svidník) z dôvodu realizácie plánovaných rekonštrukčných prác pre verejnosť uzatvorená.
 
Tieto rekonštrukčné práce súvisia s komplexnou opravou vstupnej rampy a externého vstupu do vyššie uvedeného objektu, spočívajúcou predovšetkým v odstránení starého a položení nového podkladu vylepšeného o elektrické vykurovanie, a taktiež aj v celkovej obnove jej vonkajšej a vnútornej fasády. Cieľom tejto plánovanej rekonštrukcie je jednak zvýšiť bezpečnosť návštevníkov vstupujúcich do budovy expozície (hlavne v nepriaznivom počasí), a tiež aj atraktivitu tejto architektonicky zaujímavej stavby v očiach širokej verejnosti.
 
Ďakujeme za porozumenie.