P.F. 2022

obr.
21.12.2021
...a je tu opäť vianočný čas ...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim
blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá
 
riaditeľ 
Vojenského historického ústavu

P.F.2022
P.F.2022 eng