Postupné otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

1
05.07.2021
dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 27. apríla 2021 je v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave a v nasledujúcich týždňoch aj expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku.     


Vojenský historický archív Bratislava („VHA“)

Vstup do bádateľne bude možný v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 8.00 h do 14.30 h s technickou prestávkou od 11.00 do 11.30. V zmysle odporúčania hlavného hygienika SR môžu byť v bádateľni maximálne 4 návštevníci. Do bádateľne môže prísť len vopred ohlásený návštevník (telefonicky na číslo +421 2 48207720 alebo mailom na vha@vhu.sk.) Návštevník musí vopred oznámiť dĺžku svojho pobytu na bádateľni, aby bolo možné zabezpečiť vstup aj ďalším záujemcom.


Vojenské historické múzeum Piešťany („VHM“)

Múzejné oddelenie Svidník
Od 4. mája 2021 bude sprístupnená Centrálna expozícia Múzejného oddelenia Svidník VHM. Kontakt: +421 54 7521398.
             
Vstup do Centrálnej expozície VHM vo Svidníku bude možný v utorok až nedeľu v čase od 9.00 h do 17.00 h, pričom posledný vstup bude o 16.30 h. Vstup bude umožnený jednotlivcom alebo skupinám osôb s maximálnym počtom 30 osôb (od 29.6.20201).
 
Múzejné oddelenie Piešťany:
Od 1. júna 2021 bude sprístupnená pre verejnosť stála expozícia Múzejného oddelenia Piešťany VHM nasledovne:                    
 
Mesiace jún a september – sprevádzané vstupy do expozície VHM Piešťany budú umožnené  v pracovných dňoch (utorok až piatok) v 1 skupine o 10.00 h a o 13.00 h a počas víkendov (sobota – nedeľa) v 2 skupinách o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h.

Vstup do múzea bude limitovaný na maximálne 30 návštevníkov (vrátane detí) na jednu skupinu.

Mesiace júl a august sprevádzané vstupy do expozície VHM Piešťany budú umožnené  v pracovných dňoch (utorok až piatok) v 1 skupine o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h a počas víkendov (sobota – nedeľa) v 2 skupinách o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h.
 
Vstup do múzea bude limitovaný na maximálne 30 návštevníkov (vrátane detí) na jednu skupinu (od 29.6.20201).
 
Našim návštevníkom ponúkame aj možnosť prednostného objednania sa na jednotlivé vstupy v Múzejnom oddelení Piešťany, a to na tel. č. 0903 820 454. Objednaní návštevníci budú mať prednosť pri vstupe. V závislosti od zmien platnej epidemiologickej legislatívy sa bude maximálny počet osôb v skupine meniť.
 
Dovoľujeme si upozorniť, že návštevník bádateľne archívu po celú dobu pobytu na bádateľni musí mať jednorázové rukavice a prekryté horné dýchacie cesty (rúško alebo šatka) a návštevník expozície múzea musí mať prekryté  horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo N95/KN95

Vážení bádatelia a návštevníci,
 
dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie uvedených preventívnych opatrení ako i ďalších pokynov, aby sme ochránili zdravie Vás, ako aj našich pracovníkov.