Prednostné vstupy do Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Prednostné vstupy do Vojenského historického múzea v Piešťanoch
22.09.2020

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si Vás požiadať, o trpezlivosť, toleranciu, korektnosť, ohľaduplnosť a v neposlednom rade o dodržiavanie stanovených upravených pravidiel návštevy múzea, ktoré sme museli prijať v súvislosti s celosvetovou pandémiou spojenou so šírením vírusu COVID-19.
Prst


Vzhľadom na limitovaný počet návštevníkov na jeden vstup Vás v prípade prednostného objednania žiadame o časovú dochvíľnosť, aby sme v prípade voľného miesta mohli vziať ďalších návštevníkov do stanoveného počtu 20. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, že sa nedostaví objednaný počet návštevníkov, bude rovnako objednaná skupina doplnená do počtu 20. Tým chceme umožniť vstup do múzea čo najväčšiemu počtu záujemcov o vojenskú históriu.

Vojenský historický ústav si váži všetkých svojich návštevníkov a pevne veríme, že napriek určitým obmedzeniam nám zachováte svoju priazeň. Prijatými opatreniami sa snažíme chrániť zdravie našich návštevníkov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie.