Príslušníci OS SR pomáhali v expozícii VHM Piešťany

Príslušníci OS SR pomáhali v expozícii VHM Piešťany
09.05.2019
Úvod kalendárneho roka 2019 sa opäť niesol v prípravách Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany na nadchádzajúcu letnú múzejnú sezónu. V expozícii bola dokončená ďalšia časť vonkajšej expozície, na ktorej je prezentovaná zbierka leteckej techniky. Výsledkom maximálne vynaloženého úsilia zainteresovaných osôb je najvýznamnejšia zmena vizuálnej podoby tejto časti Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany za posledných niekoľko rokov. Dosiahnuť tento úspech sa podarilo aj vďaka pomoci špecialistov letectva – príslušníkov Veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Najväčší podiel na vykonaných prácach mali príslušníci Taktického krídla Sliač, ktorí sa podieľali na ošetrovaní a presunoch veľkorozmerných zbierkových predmetov – lietadiel. Svojím dielom však významne prispeli aj príslušníci Dopravného krídla Kuchyňa a Vrtuľníkového krídla Prešov.
Profesionálni vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky – príslušníci Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre počas dvoch dní komplexne pripravili vnútornú časť Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany.
Okrem príslušníkov Veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa do príprav Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany na nadchádzajúcu letnú múzejnú sezónu aktívne zapojili aj príslušníci vojenských útvarov patriacich do podriadenosti Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tejto súvislosti treba spomenúť príslušníkov ženijného práporu zo Serede, ktorí obnovili povrchový náter troch zbierkových predmetov, konkrétne stredného tanku T-72M1, 152-mm samohybnej húfnice vz. 77 DANA a 152-mm samohybnej húfnice ONDAVA. Za vynaložené úsilie, vysoké pracovné nasadenie a kvalitu odvedenej práce patrí všetkých zainteresovaným úprimná vďaka.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ