Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940
27.08.2020

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 20. - 21. októbra 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie:

EURÓPA

- Sovietsko-fínska vojna
- Anexia pobaltských štátov
- Vojna na Západe
- Balkán
- Druhá viedenská arbitráž

SLOVENSKO

- Vnútropolitický vývoj Slovenského štátu
- Zahraničná politika, Salzburské rokovania
- Vojenský, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska
- Odboj a opozícia, perzekúcie

Prihlášky na adresu: marek.syrny@muzeumsnp.sk
Application