Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940
15.01.2020

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie:

EURÓPA

- Sovietsko-fínska vojna
- Anexia pobaltských štátov
- Vojna na Západe
- Balkán
- Druhá viedenská arbitráž

SLOVENSKO

- Vnútropolitický vývoj Slovenského štátu
- Zahraničná politika, Salzburské rokovania
- Vojenský, hospodársky a kultúrny vývoj Slovenska
- Odboj a opozícia, perzekúcie 

Uzávierka prihlášok:

31. januára 2020 
na adresu: marek.syrny@muzeumsnp.sk

Prihláška
Application​

 
„Vzhľadom k cestovným, organizačným a ďalším obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom organizátori konferencie Slovensko a Európa v roku 1940 (ktorá sa mala uskutočniť v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 15. a 16. apríla 2020) oznamujú, že pôvodný termín konferencie sa ruší. O náhradnom termíne budeme informovať hneď po stabilizovaní situácie s vírusom. Ďakujeme za pochopenie"