STA Devín 6 x 6 – prototyp

STA Devín 6 x 6 – prototyp
21.09.2021
Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6 x 6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo špecifikované uznesením predsedníctva vlády ČSSR začiatkom 80. rokov minulého storočia. Projekt sa mal zamerať rovnako na vojenskú, ako aj civilnú verziu. Prvá štúdia automobilu vznikla 12. novembra 1981 v Avii Praha pod označením STNA. Finálne riešenie projektu však podľa rozhodnutia vlády spracovali Bratislavské automobilové závody v spolupráci s viacerými subdodávateľmi. Prvé dva prototypy boli dokončené 28. decembra 1984. Dovedna bolo vyrobených 15 prototypov.
 
Podvozok vozidla tvorí obdĺžnikový rám a pevné nápravy s odpružením. Koncepcia náprav je prevzatá z vozidla PRAGA V3S, nápravy sú však zosilnené – prispôsobené na prenos vyššieho krútiaceho momentu. Hnacia sústava disponuje nápravovými diferenciálmi a medzinápravovým diferenciálom (2. – 3. náprava). Uzávierka je ovládaná elektropneumaticky. Pevné nápravy sú odpružené parabolickými listovými pružinami. Všetky nápravy sú okrem listových pružín vybavené hydraulickými tlmičmi. Prenos sily na zadné nápravy je riešený pomocou pozdĺžnych vodiacich tyčí. Vojenská verzia mala prednú nápravu hnaciu s možnosťou vypnutia pohonu. Centrálne hustenie pneumatík (CHP) umožňovalo zníženie tlaku v pneumatikách pri jazde v ťažkom teréne. Široko-profilové pneumatiky s rozmermi 13/80-R20 dovoľovali oproti PRAGE V3S vyššiu nosnosť.

Karosériu automobilu tvorí celokovová, sklopná búdka vodiča s hydraulickým vyklápaním a zadná časť rámu, prípadne valníková plošina. Komfort v kabíne zabezpečovalo nezávislé prídavné kúrenie, ktoré v letnom období slúžilo ako ventilácia.
 
Pohon vozidla bol riešený šesťvalcovými radovými motormi traktorov ZETOR unifikovaného radu IV, z produkcie ZŤS Martin. Konkrétna motorizácia sa líšila v závislosti od toho, či išlo o civilné alebo vojenské verzie 4 x 4 / 6 x 6. Vojenská verzia mala motor typu 8065. Jednalo sa o viacpalivový preplňovaný vznetový motor s priamym vstrekom a ventilovým rozvodom OHV. Ovládanie spojky bolo hydraulické so vzduchovým posilňovačom. Konštrukcia automobilu bola v porovnaní s PV3S v každom ohľade pokroková a určite mohla byť pre armádu a národné hospodárstvo prínosom. Po siedmich rokoch vývoja bol návrh vozidiel STA a SNA Devín pripravený na sériovú výrobu. V júni 1989 predsedníctvo vlády rozhodlo o odložení sériovej produkcie do času, kým vláda nerozhodne o definitívnom programe výroby štátneho podniku BAZ Bratislava. V novembri však prišla Nežná revolúcia. Bratislavské automobilové závody v období zásadných zmien nemali dostatok kapitálu na rozbehnutie výroby a tým sa celý projekt skončil. Namiesto STA Devín sa koncom 80. rokov minulého storočia v Bratislave vyrábala modernizovaná PRAGA V3S M2. 
 
V prípade zbierkového predmetu STA DEVÍN 6 X 6 sa jedná v poradí o jeho 4. prototyp.
 
Dnes  čiastočne zreštaurované vozidlo možno vidieť vo vonkajšej expozícii VHM v Piešťanoch.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ
 
Zdroje:
CHLADIL, Josef. Vývoj nového středního terénního automobilu. In ATOM - Armádní technický obrazový magazín, 1988, roč. 20 , č. 2 , s. 14-15   
NEUMANN, Jan. Praga V3S. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2172-9
Prototyp středního terénního automobilu STA VV 6×6 „Děvín“. In: http://www.vhu.cz/exhibit/prototyp-stredniho-terenniho-automobilu-sta-vv-6x6-devin/