Stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918

Stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918
13.03.2018
Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky, Úrad "Nezávislosť" a Inštitút Adama Mickiewicza zorganizovali vo Varšave pracovné stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918, ktorého sa zúčastnili delegácie z trinástich krajín strednej a východnej Európy: Chorvátska, Slovenskej republiky,  Českej republiky, Estónska, Fínska, Lotyšska a Litvy, Rumunska, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Arménska a Srbska. Pracovné rokovanie otvoril Jaroslaw Sellin, štátny tajomník Ministerstva kultúry a národného dedičstva a splnomocnenec vlády pre oslavy obnovy nezávislosti Poľskej republiky. Počas stretnutia predstavitelia jednotlivých štátov predstavili svoje programy a najbližšie plánované aktivity v súvislosti so 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny a oslavou získania, resp. obnovenia nezávislosti. Taktiež prerokovali návrh poľskej strany, a to vytvorenie spoločného videospotu, na podporu osláv výročia nezávislosti v regióne strednej a východnej Európy. Slovensko na tomto dôležitom podujatí reprezentovali riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič a samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov Matej Medvecký. Vo svojej prezentácii priblížili pripravované oslavy, ceremónie a pietne akty na historických miestach doma i v zahraničí, pripravované i uskutočnené medzinárodné vedecké konferencie historikov, archivárov a múzejníkov, obnovu vojnových cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny v Slovenskej republike, publikačnú, edičnú a výstavnú činnosť k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislého Československa.
 
 
Foto: VHÚ a www.mkidn.gov.pl