Technická pomoc príslušníkov OS SR na Dukle a vo Svidníku

Technická pomoc OS SR - 1
24.09.2021
Tak ako v minulých rokoch, tak aj tento rok podali špecialisti z Ozbrojených síl SR „pomocnú ruku“ našim múzejníkom na severovýchodnom Slovensku pri odbornej ochrane zbierkových predmetov,  areálov národných kultúrnych pamiatok na Dukle a vo Svidníku, ako aj údržbe ďalších objektov v správe Vojenského historického ústavu.
 
Konkrétne svidnícki múzejníci a príslušníci z 21. mechanizovaného práporu Trebišov, Tankového práporu Trebišov, 52. výsadkového práporu Trebišov, Roty podpory velenia 2. mechanizovanej brigády Prešov, Protilietadlovej raketovej brigády Nitra a Brigády riadenia vzdušných operácií Zvolen uskutočnili od konca júna do polovice septembra tohto roka dovedna desať spoločných pracovných brigád. Pri týchto spoločných brigádach, ktoré rozširujú aj vedomosti profesionálnych vojakov o bohatej vojenskej minulosti Slovenska, naniesli nový náter na šesticu veľkorozmerných zbierkových predmetov. Konkrétne takýmto spôsobom „vdýchli“ nový život 152-mm húfnici vzor 18/47,  a obrnenému transportéru OT-810, 152-mm sovietskej kanónovej húfnici vzor 37, 45-mm sovietskemu protitankovému kanónu vzor 37, 76- mm sovietskemu divíznemu kanónu vzor 42 a nemeckému obrnenému transportéru SdKfz 250/1, ktoré sú prezentované na rôznych miestach Duklianskeho bojiska, ako aj vo Svidníku.  Taktiež pod odborným vedením našich múzejníkov ošetrili množstvo zbierkových predmetov prezentovaných v modernej Centrálnej expozícii VHÚ vo Svidníku, resp. uložených v jeho depozitných priestoroch.
 
Ako veľmi prospešná sa ukázala aj ich pomoc pri príprave interiérových priestorov Vyhliadkovej veže na Dukle pred začatím doposiaľ prebiehajúcej prvej etapy jej komplexnej rekonštrukcie, a to najmä pri čiastočnej demontáži a následnom premiestnení cenného zbierkového predmetu – bojového lietadla Avia B-33.
 
Spoločne s našimi múzejníkmi vykonali aj množstvo ďalších prác spojených s údržbou a revitalizáciou rozsiahleho areálu Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku, ako aj v Centrálnej expozícii VHÚ vo Svidníku. Tieto práce realizovali aj v areáli Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, v areáli pomníka Míľnik „Volanie“, pomníka ženistov a pomníka na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala - Sázavského, ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.

Všetkým zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí poskytujú pomoc múzejnému pracovisku Vojenského historického ústavu vo Svidníku, patrí naša úprimná vďaka, nakoľko svojou svedomitou prácou pomáhajú pri odbornej ochrane zbierkových predmetov a údržbe rozsiahleho majetku štátu v správe VHÚ.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ