Technická pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR

Technická pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR
31.07.2020
Od 20. júla 2020 sa opätovne začala spoločná pracovná aktivita Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea a príslušníkov 21. mechanizovaného práporu Trebišov. Pracovná aktivita je zameraná na konzerváciu veľkorozmerných zbierkových predmetov umiestnených v Parku bojovej techniky vo Svidníku. Okrem toho bude vykonaných aj množstvo rôznych údržbárskych prác, ktoré zatraktívnia areál Vojenského historického múzea vo Svidníku.
 
Všetkým zainteresovaným príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí poskytujú pomoc Vojenskému historickému ústavu – Múzejnému oddeleniu Svidník Vojenského historického múzea, patrí naša úprimná vďaka, nakoľko svojou svedomitou prácou pomáhajú pri odbornej ochrane zbierkových predmetov a údržbe majetku štátu v správe VHÚ.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ