Univerzita obrany v Brne vydala odbornú monografiu Ozbrojené síly a československý stát

Univerzita obrany v Brne vydala odbornú monografiu Ozbrojené síly a československý stát
26.10.2020
Koncom októbra vydala Univerzita obrany kolektívnu monografiu, na ktorej participovalo tridsaťjeden odborníkov z viacerých významných vedeckých inštitúcií z Českej a Slovenskej republiky. Rozsiahle dielo s názvom Ozbrojené síly a československý stát sa obsahovo zameriava na moderné vojenské dejiny v česko-slovenskom priestore,  zohľadňujúc nevyhnutné presahy. Na vyše štyristo stranách predstavuje najnovšie poznatky nielen z problematiky prvého a druhého československého odboja, ale tiež vojenského spravodajstva a výstavby československej armády po roku 1945. V samostatných kapitolách sa naviac autori venujú aj najnovším a doposiaľ málo zmapovaným vojenským dejinám po roku 1989. Obsah monografie nie je zameraný len na oblasti vojenských dejín, ale taktiež na problematiku vojenského umenia. Do publikácie prispeli aj dvaja pracovníci Vojenského historického ústavu, a to k pôsobeniu čs. vojenských diplomatov po skončení 2. svetovej vojny a pôsobeniu čs. vojenskej rozviedky v 60. – 80. rokoch minulého storočia. Univerzita obrany v Brne vydala toto kolektívne dielo v elektronickej forme a poskytuje ho na svojej webowej stránke na voľné stiahnutie.

https://www.unob.cz/fvl/struktura/k105/Lists/PUBLIKACE/Attachments/12/2020_OZBROJENE_SILY_A_CSL_STAT_komplet.pdf

Prst