Vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“

Vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“
26.11.2019
Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnila vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“, ktorá približuje prostredníctvom dobových fotografií hrdinský boj Poliakov za vlasť, slobodu a demokraciu na bojiskách druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum 2. svetovej vojny v Gdansku pri príležitosti 80. výročia začiatku druhej svetovej vojny. Autorom výstavy je riaditeľ múzea, dr. Karol Nawrocki. Slovenská verzia výstavy vznikla za podpory Veľvyslanectva Poľskej republiky v Slovenskej republike a Poľského inštitútu v Bratislave.
V úvode vernisáže zazneli príhovory vedúceho referenta – kurátora Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Mgr. Petra Holíka, riaditeľa Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaploviča, PhD., veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku J. E. Dr. Krzysztofa Strzałku a primátorky mesta Svidník Mgr. Marcely Ivančovej. Medzi prítomnými hosťami boli aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Ing. Daniel Zmeko, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Martin Jakubov, šéf Poľsko-slovenského domu v Bardejove Ing. Marcel Tribus a ďalší hostia. Okrem prezentovanej výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“ si hostia v sprievode riaditeľa Vojenského historického ústavu Bratislava a zamestnancov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea prezreli Centrálnu expozíciu Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea vo Svidníku.  
Vernisáž tejto výnimočnej výstavy obohatil aj umelecko-hudobný program, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku.
Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do konca januára 2020.
 
TexT. VHÚ
Foto: VHÚ