Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku

Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku
16.05.2019
Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu –Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy „Kvety vďaky“, ktorá je zostavená z umeleckých diel akademickej maliarky Márie Medveckej a  viacerých českých maliarov.  
Vojenský historický ústav v spolupráci s Personálnym úradom Ozbrojených síl Slovenskej republiky ju zrealizoval pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pozvaných hostí, medzi inými náčelníka štábu Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky pplk. Ing. Róberta Meška a vedúceho Oddelenia výchovných a kultúrnych činností Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ing. Františka Matyáša, PhD., na slávnostnej vernisáži privítal riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. Koncepciu výstavy a tvorbu autorov prezentovaných diel následne predstavil kurátor výstavy Mgr. Marek Oravec.
Hlavným cieľom výstavy umeleckých diel je vyjadriť prostredníctvom kvetov dominujúcich na jednotlivých maľbách symbolické poďakovanie tým, ktorí sa v priebehu druhej svetovej vojny postavili so zbraňou v ruke na odpor zlu, pričom mnohí z nich priniesli na oltár slobody tú najcennejšiu obeť – vlastný život. Umelecké diela pochádzajú z Depozitára predmetov kultúrnej hodnoty Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vernisáž tejto zaujímavej výstavy obohatil aj umelecko-hudobný program, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy vo Svidníku.
Vystavené výtvarné diela si môžu návštevníci pozrieť v čase otváracích hodín Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea vo Svidníku až  do 30. septembra 2019.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ