Veteráni z 2. svetovej vojny vo Vojenskom historickom múzeu

1
07.05.2019
Dňa 5. mája 2019 zavítala do priestorov Vojenského historického múzea Piešťany vzácna návšteva. V sprievode generálmajora Ing. Ľubomíra Svobodu, veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, navštívili priestory Vojenského historického múzea Piešťany veteráni 2. svetovej vojny a členovia Československej obce legionárskej – generálmajor v. v. Emil Boček, brigádny generál v. v. Václav Kuchynka a podplukovník v. v. Tichomír Mirkovič. Po privítaní riaditeľom Vojenského historického múzea Piešťany mjr. Ing. Milanom Kubizniakom nasledovalo oboznámenie hostí s činnosťou, zameraním a poslaním Vojenského historického ústavu Bratislava a Vojenského historického múzea Piešťany a premietnutie videofilmu s názvom „Generál  Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“. Po jeho skončení si hostia prezreli panelovú výstavu venovanú československým letcom bojujúcim počas 2. svetovej vojny v radoch britského Kráľovského letectva a následne sa presunuli do expozície v Hale č. 1. Po jej prehliadke sa presunuli do 3D prezentačnej miestnosti, kde mali možnosť formou 3D video-prezentácie vidieť výber 12-tich zbierkových predmetov zo zbierok múzejných oddelení v Piešťanoch a vo Svidníku.
V závere krátkej návštevy vzácni hostia poďakovali zamestnancom Vojenského historického ústavu – pracovníkom Vojenského historického múzea Piešťany za ich prácu a zaželali im veľa úspechov do budúcna.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ