VHÚ k Vám domov LXXVII. – Obrnené prieskumné hliadkové vozidlo BRDM-1

Obrnené prieskumné hliadkové vozidlo BRDM-1
11.11.2020
Obrnené prieskumné hliadkové vozidlo BRDM-1 je sovietsky obrnený transportér z päťdesiatych rokov 20. storočia. Prototyp bol vyrobený v roku 1956. Na základe výsledkov vojskových skúšok sa v roku 1957 začala jeho sériová výroba. Prvá verzia, označená ako BRDM Model 1957, bola s otvoreným priestorom pre osádku.

Na základe negatívnych skúseností z bojovej činnosti a slabej ochrany osádky bol v roku 1958 prestavaný. V prednej časti zvarenej korby sa nachádza motorová časť, ktorá je prekrytá pancierovou kapotou s rebrovanými výfukovými otvormi na oboch stranách. V priestore osádky je korba vyvýšená.

Najmenší transportér

Na jeho strope sa nachádzajú dva poklopy, ktoré sú jediným prístupom do interiéru. BRDM sa vyrábal v bývalom Sovietskom zväze v rokoch 1957 – 1966. Dovedna bolo vyrobených približne 10-tisíc kusov. Do Československa sa začali dovážať začiatkom 60. rokov 20. storočia. Pôvodne sa predpokladal dovoz až 975 vozidiel. Napokon ich bolo dovezených 124 kusov. Boli zaradené v prieskumných útvaroch a jednotkách motostreleckých a tankových divízií. Osádku tvorili traja až štyria členovia obsluhy. Vodič bol na ľavej strane vozidla, veliteľ na pravej. Tretím členom bol strelec. BRDM-1 má dvojnápravový podvozok s pohonom na všetky štyri kolesá a štyri pomocné výsuvné kolesá umiestnené medzi nápravami. Tie sa využívajú predovšetkým pri jazde v teréne, kde pomáhajú znížiť tlak vyvíjaný vozidlom na terén, a tým zlepšiť jeho priechodnosť.

Transportér je poháňaný benzínovým šesťvalcovým motorom GAZ-40P s maximálnym výkonom 90 konských síl. Na ceste dosahuje rýchlosť 90 km/h. Vo vode 9 km/h aj vďaka vodnej tryske umiestnenej v zadnej časti vozidla. Pred vstupom do vody sa musí zapnúť vodné čerpadlo. Vozidlo nemalo vlastnú pevnú výzbroj. Streľba sa viedla strieľňami v korbe. Na jej vrchu bol držiak odnímateľného guľometu SGMB kalibru 7,62 mm alebo veľkokalibrového 12,7 mm guľometu DŠK. Pri dĺžke vozidla 5,7 m, šírke 2,25 m a výške 2,9 m ide pravdepodobne o najmenší obrnený transportér, ktorý slúžil v ČSĽA. Po zavedení dostatočného počtu obrnených transportérov OT-65 boli z výzbroje priebežne vyraďované.

Okrem vozidiel BRDM model 1957 a BRDM model 1958 sa vyrábali aj ďalšie: BRDM-U veliteľské stanovište, BRDM-RCH vozidlo radiačného a chemického prieskumu, 2P27 odpaľovacie zariadenie PTRK 2K16 Šmel a 2P32/2P32M odpaľovacie zariadenie PTRK 2K8 Falanga/2K8 Falanga-M. Vozidlá BRDM-1 sa vyvážali okrem štátov Varšavskej zmluvy i do ďalších krajín sveta. Od Kuby cez Egypt až po Zimbabwe.

Z Čerenian do Piešťan

Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode v roku 2011 získalo Vojenské historické múzeum v Piešťanoch od vojenského útvaru 1042 Čereňany do múzejnej zbierky výnimočne zaujímavý a vzácny múzejný predmet. Najmä preto, lebo ide o posledný kus transportéra, ktorý sa nachádzal v OS SR. Po vyradení z výzbroje slúžil ako výcviková pomôcka pri nácviku odmorovania vozidiel a podľa stôp po projektiloch na pancieri s najväčšou pravdepodobnosťou aj ako terč na výcvik rôznych druhov vojsk pri streleckej príprave. Po jeho prevzatí do zbierky múzea v Piešťanoch stála pred odbornými pracovníkmi – konzervátormi zložitá úloha uviesť vozidlo do stavu schopného prezentácie v expozícii v Piešťanoch. Išlo vlastne o hrdzavý vrak pokrytý nespočetnými nátermi. Pancier bol opatrený rôznymi zvarkami a inými oceľovými zlepšovacími nápadmi. V rámci bádateľskej činnosti sa pracovníci zodpovední za repasáciu dopátrali k zaujímavým informáciám z archívnych dokumentov MO Ruskej federácie. Transportér bol vyrobený v marci 1958 v meste Gorsk na Volge a spolu s ďalšími tridsiatimi troma kusmi, ktoré tvorili časť 124-kusovej objednávky, mal byť expedovaný do Československa pre potreby ČSĽA. Pravdepodobne pre administratívnu chybu bol doručený k vojenskému útvaru v Bielorusku. Po zistení chyby bol omylom poslaný do Moskvy a odtiaľ späť do výrobného závodu Gorsk. Do Československa ho doviezli spolu s ďalšími 33 transportérmi.

Takticko-technické údaje

Osádka 3 až 4 osoby
Hmotnosť 5 100 kg
Pancier 10 mm
Motor Gaz-45P, 66,2 kW
Dojazd na ceste 750 km
vo vode 120 km

Text: Richard HATTALA (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2018