VHÚ k Vám domov LXXVIII. – Dozér kolesový DOK-M

Dozér kolesový DOK-M
19.11.2020
Dozér kolesový DOK-M je modernizovaná verzia, ktorá vznikla okolo roku 1973 (pôvodný bol zavedený do výzbroje v roku 1967). Stroj bol modernizovaný vo výrobnom závode Stavostroj, n. p. Nové Město nad Metují, a čiastočné úpravy uskutočnili v opravárenskom závode 042 (OZ 042) Olomouc.
 
Modernizácia spočívala predovšetkým v úprave riadenia. Zmenou v hydraulickom systéme sa dosiahlo, že natočenie prednej časti stroja bolo úmerné natočeniu volantu, podobne ako na nákladných vozidlách. Vylepšila sa lopata, na ktorej bol v zadnej časti vytvorený brit, ktorý pomáha udržať okrúhle bremená (kmene stromov). Konštrukčne boli zdokonalené hydraulické čerpadlá. Rekonštruované bolo ovládanie mechanickej brzdy a navijaka, upravený vzduchotlakový rozvod a brzda.

Univerzálny stroj

Na stroj dodnes s nostalgiou spomínajú veteráni ženijných jednotiek ČSĽA. Dozér vo svojich časoch patril medzi svetovú špičku v ženijnej technike. Bol to univerzálny a výkonný zemný stroj na kolesovom podvozku, vybavený nakladacím zariadením a navijakom, schopný zabezpečiť náročné a rôznorodé ženijné práce. Konštrukcia podvozka umožňovala používať stroj ako otočný nakladač. Stroj bol určený na objemné a namáhavé práce v teréne. Bol univerzálny: dali sa ním upravovať cesty a komunikácie, zriaďovať nové pomocné cesty, odstraňovať trosky a závaly, v zimnom období sneh, zdvíhať bremená, upravovať brehy a brody na použitie inej techniky.
 
Využíval sa na ťažbu, nakladanie a prevoz materiálu a ťahanie bremien. Bol použiteľný i pre práce na železničnej trati. Hĺbil okopy a stavebné jamy a po osadení montovaných ochranných krytov ich zasypával. Pomocou zákopového pluhu hĺbil zákopy až do hĺbky 0,6 m. Lopata nahradila funkciu rôznych zemných strojov. Bola dvojdielna, vybavená pohyblivou čeľusťou, ktorá slúžila aj ako drapák na uchopenie nosníkov či kmeňov stromov. Zavesením predmetov na jej zuby bolo možné nahradiť aj žeriav. Zadná stena lopaty bola vybavená sklopnými rozrývacími zubami na rozrušovanie tvrdej zeminy. Dozér kolesový DOK-M tvoril súčasť strojných rôt ženijných, strojných a opevňovacích práporov ženijných brigád, ženijných práporov motostreleckých a tankových divízií. Neskôr i strojných čiat motostreleckých plukov. Vozidlo bolo dvojnápravové s mohutnými kolesami a otvárateľnou lopatou. Veľkou výhodou boli veľmi dobré jazdné vlastnosti a priechodnosť terénom.

Chválili ho aj Nemci

Riadenie vozidla pri zatáčaní spočívalo v jeho ohýbaní v stredovom kĺbe pomocou dvoch hydraulických valcov. Zaujímavý bol jeho elektro-dieselový pohon, ktorého srdce predstavoval dieselový agregát Tatra T-930-42 s objemom 17,6 l a výkonom 184 kW. V zadnej časti vozidla sa tak nachádzala malá elektráreň. Stroj sa preto mohol využívať aj ako mobilný zdroj energie na zapojenie objektu na elektrickú sieť, prípadne slúžil na rezanie a zváranie kovov elektrickým oblúkom. Súčasťou motora bol generátor TD-803 A s výkonom 160 kW. Slúžil na pohon piatich trakčných elektromotorov s výkonom 32 kW. Štyri z nich poháňali kolesá a jeden hydraulickú sústavu. Stroj presúval bremená, ťahal techniku pomocou navijaka s dĺžkou lana 80 m. Za hodinu bol tento stroj schopný presunúť až 80 metrov kubických horniny pri spotrebe 80 litrov paliva na motohodinu. Spotreba paliva pri jazde po ceste bola 30 litrov a jeho celkový dojazd bol 250 km.
 
Napriek tomu ho od roku 1978 nahradzovali modernejšie nakladače KN-250 alebo KN-251, ktoré však nedosahovali parametre dozéra. Svojím výkonom výrazne zaostávali. Chýbal im navijak, utesnenie a filtroventilačné zariadenie, umožňujúce posádke pracovať aj v zamorenom prostredí. Niekoľko kusov DOK-M bolo dodaných aj iným armádam Varšavskej zmluvy. V armáde bývalej NDR dostal názov DOK-L.
 
Stroj v zbierkach VHM pochádza z výzbroje 6. ženijnej brigády Sereď, kde slúžil ako výcvikové vozidlo na prípravu strojníkov. Po vyradení z výzbroje bol odsunutý k VÚ 7477 Nové Mesto nad Váhom. V roku 2003 ho získalo do svojich zbierok VHM Piešťany.

Takticko-technické údaje

Osádka: 2 muži
Dĺžka: 10 530 mm
Šírka: 3 150 mm
Výška: 3 150 mm
Brodivosť: 1 125 mm
Max. rýchlosť: cesta 46 km/h
Terén: 10 km/h
Dojazd: 250 km
Nádrž: 250 l
Nádrž hydraulickej kvapaliny: 500 l
Spotreba: práca v teréne 80 l/Mth jazda 30 l/Mth
 
Text: Richard HATTALA (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 2/2018