VHÚ k Vám domov LXXXIX. - Slováci v československom zahraničnom odboji

Prehliadka čs. jednotiek vo Francúzsku 28.10.1939. V popredí gen. Ingr a gen. Mativet
04.02.2021
Pred 75 rokmi sa skončila druhá svetová vojna, ktorá sa začala útokom Nemecka proti Poľsku v ranných hodinách 1. septembra 1939.

Do konfliktu sa postupne zapojilo 62 štátov sveta, v ktorých žilo približne 80 percent svetového obyvateľstva a do armád zúčastnených krajín bolo mobilizovaných asi 110 miliónov ľudí. Bojová činnosť sa viedla na územiach 40 štátov Európy, Ázie a Afriky. Bojovalo sa v Atlantickom, Tichom, Indickom a v Severnom ľadovom oceáne.

Druhá svetová vojna trvala šesť rokov (2 195 dní). Oficiálne sa skončila 2. septembra 1945 podpísaním kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi Missouri, kotviacej v Tokijskom zálive. Stalo sa tak po uplynutí 114 dní od konca vojny v Európe, ktorý formálne nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v berlínskom Karlshorste 8. mája 1945.

Od prvých dní druhej svetovej vojny sa Slováci a príslušníci národností žijúcich na Slovensku na rôznych bojiskách zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho spojencom v československých vojenských jednotkách sformovaných v zahraničí, v jednotkách armád iných štátov protifašistickej koalície i v hnutí odporu na území okupovaných krajín.

Československé vojenské jednotky, ktoré počas druhej svetovej vojny vznikli v zahraničí, predstavovali len nepatrnú časť vojsk armád protifašistickej koalície, ale ich boje a obete sa napriek tomu stali uznávanou súčasťou vojenského úsilia demokratických národov a štátov víťaznej koalície druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa na ústupových bojoch v Poľsku a vo Francúzsku, podieľali sa na protileteckej obrane Veľkej Británie, na bombardovacích náletoch spojeneckého letectva na Nemecko a ním okupované územia, na leteckom zabezpečovaní Dieppskej výsadkovej operácie, vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, Arnhemskej a Rýnskej výsadkovej operácie, prinútili kapitulovať nemeckú posádku v Dunkerque. Bojovali v severnej Afrike a v Sýrii. Na východnom fronte sa zúčastnili na bojoch v Charkovskej obrannej operácii, Kyjevskej útočnej operácii, Kyjevskej obrannej operácii, v Žitomírsko-berdičovskej a Korsuňsko-ševčenkovskej operácii. Účasťou v bojoch vo Východokarpatskej, Východoslovenskej, v Západokarpatskej, Ostravskej a Pražskej operácie sa výrazne zapísali do histórie oslobodzovania Československa.

Text: plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov
Foto: VHA Bratislava, zbierka autora
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2020 (upravené)