​VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

Plagat vhu_01_1
17.04.2018
VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“
Dňa 21. apríla 2018 sa v Medzilaborciach uskutoční už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“. Hlavným organizátorom podujatia je Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného v spolupráci s mestom Medzilaborce a Vojenským historickým ústavom Bratislava. Hlavným cieľom podujatia je pripomenutie si ťažkých bojových operácií, ktoré v priestore severovýchodného Slovenska prebiehali na prelome rokov 1914 – 1915, teda pred viac ako 100 rokmi, pričom v nich proti sebe na jednej strane stáli vojská cárskeho Ruska a na druhej strane vojská Rakúsko-uhorskej monarchie a Nemeckého cisárstva.
Tak ako po minulé roky sa môžu návštevníci tohto podujatia, ktorého začiatok je naplánovaný na 10.00 h, tešiť na tradičné vystúpenia vojenskej dychovej hudby, na vystúpenia mužskej speváckej skupiny s tematikou vojenských a regrútskych piesní, na krátke ukážky výcviku dobových armád spojených s prezentáciou ich výzbroje a výstroje, a chýbať, samozrejme, nebude ani obľúbená súťaž vo varení vojenských jedál. Zaujímavým spestrením programu budú prednášky historikov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Ukrajiny s tematikou prvej svetovej vojny, ktoré budú prebiehať v troch blokoch v špeciálnom stane. Súčasťou podujatia bude napokon aj prezentácia výstavy s názvom „Pradedovia na frontoch 1. svetovej vojny“, ktorá predstavuje účasť našich rodákov na jednotlivých frontoch prvej svetovej vojny.
Hlavným bodom programu so začiatkom o 14.00 h bude moderovaná historická rekonštrukcia bojov z 1. svetovej vojny, ktorá sa uskutoční na autentickom mieste bojov z roku 1915. O túto historickú ukážku, ktorá bude prebiehať do 15.30 h sa postarajú členovia viac ako 30 klubov a spolkov vojenskej histórie, najmä zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ruska.    
Na tomto zaujímavom podujatí bude mať svoje zastúpenie aj Vojenský historický ústav Bratislava prostredníctvom svojich múzejných odborných pracovníkov z Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku. Tí budú už tradične vo vlastnom stane prezentovať múzejné zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety pochádzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia, z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia s primárnym zameraním na výzbroj používanú v československej armáde.
Program podujatia potrvá do 17.00 h.

Plagát na stiahnutie
 
Text: VHÚ