Vojenskí historici na vedeckej konferencii v Považskej Bystrici

Vojenskí historici na vedeckej konferencii v Považskej Bystrici
13.09.2021
V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa v priestoroch Mestského úradu v Považskej Bystrici uskutočnila vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody (1938 – 1989). Jej organizátorom boli Ústav pamäti národa spolu s Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Cieľom tohto podujatia bola prezentácia najnovších  poznatkov o situácii a živote v mestách, obciach či celých regiónoch v čase  vlády dvoch nedemokratických režimov na Slovensku. Konferencia bola rozdelená do dvoch blokov. Prvý bol venovaný problematike miestnej správy v dobe neslobody. V jeho rámci odzneli aj zaujímavé príspevky načrtávajúce teoretické východiská a perspektívy historického výskumu regionálnych dejín a fungovania verejnej správy.  Druhý blok bol venovaný problematike politiky, spoločnosti, súdnictva a perzekúcií v regiónoch. V rámci tohto bloku, v sekcii venovanej perzekúciám, vystúpili so svojimi príspevkami aj  dvaja vedeckí pracovníci Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ. PhDr. Igor Baka, PhD. sa v príspevku Židovské „vojenské“ tábory v Malých Karpatoch počas deportácií v roku 1942 zaoberal problematikou  pracovných jednotiek, prezenčne slúžiacich Židov zo VI. robotného práporu Pracovného zboru MNO. Mgr. Matej Medvecký, PhD. vystúpil s príspevkom spravodajského prenikania z Bratislavy do Rakúska v povojnovom období. Oba príspevky našich historikov vzbudili záujem prítomných účastníkov konferencie. V rámci programu vedeckej konferencie naši zástupcovia absolvovali aj viaceré neformálne stretnutia s kolegami z iných vedeckých pracovísk. 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ