Vojenskí historici na XLVI. svetovom kongrese vojenských historikov v Aténach

Vojenskí historici na XLVI. svetovom kongrese vojenských historikov v Aténach
09.09.2021
V dňoch 29. 8. – 3. 9. 2021 sa riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ), ktorý je zároveň prezidentom Slovenského komitétu pre vojenskú históriu, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Mgr. Matej Medvecký, PhD. zúčastnili na XLVI. svetovom kongrese vojenských historikov v Aténach. Na podujatí participovalo vyše 100 vojenských historikov z  28 štátov Európy, Severnej Ameriky, Afriky a Ázie. Kongres otvorili prezident CIHM-ICMH Dr. Massimo de Leonardis, prezident Helénskej komisie pre vojenskú históriu generálmajor Georgios Rachmanidis a námestník ministra školstva a náboženských záležitostí Angelos Syrigos. V priebehu štyroch rokovacích dní, v rámci ústrednej témy kongresu „Vojny o nezávislosť od 18. storočia“, odznelo v štrnástich pracovných paneloch dovedna 44 vedeckých príspevkov.

Riaditeľ VHÚ na kongrese moderoval VI. pracovný panel a spolu s Mgr. M. Medveckým, PhD. spracoval príspevok „Oslobodzovanie Slovenska v roku 1919“, ktorý v rámci XI. pracovného panelu kongresu predniesol Mgr. M. Medvecký, PhD. Referát slovenských reprezentantov vzbudil záujem a pozitívne ohlasy zúčastnených kolegov, o čom svedčí aj množstvo otázok, na ktoré autori v rámci diskusie na záver panelu odpovedali. V rámci programu kongresu zástupcovia VHÚ absolvovali aj viaceré neformálne bilaterálne stretnutia so zahraničnými kolegami.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ