Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám 100. výročia vzniku Československa

výstava Martin
17.10.2018
Vojenský historický ústav od začiatku roka 2018, v ktorom si pripomíname významné historické výročia, pripravil niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských aktivít určených pre širokú verejnosť.
Jednou z takýchto kultúrno-spoločenských akcií bolo aj slávnostné sprístupnenie panelovej výstavy „Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“ v martinskej Turčianskej knižnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. októbra 2018. Jej autor, riaditeľ Vojenského historického ústavu, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., na štrnástich paneloch približuje významnú časť vojenskej minulosti Slovenska, ktorú tvorili príslušníci československých légií na bojiskách prvej svetovej vojny. Históriu československých légií približuje od vzniku prvých vojenských jednotiek zložených z Čechov a Slovákov na území cárskeho Ruska a Francúzska v roku 1914, až po návrat posledných československých legionárov do Československa v roku 1920. Návštevník výstavy sa môže prostredníctvom panelov zoznámiť aj s osudmi osobností z radov príslušníkov československých légií, Slovákov, ktorí výrazným spôsobom napomohli vytvoreniu prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstava bude otvorená do 4. novembra 2018.     
Druhou z týchto výstav, ktorú vojenskí múzejníci sprístupnili v mesiaci 100. výročia vzniku Československa, bola panelová výstava „M. R. Štefánik, vojak, politik, astronóm“, ktorú vojenskí múzejníci nainštalovali v priestoroch Základnej školy M. R. Štefánika v Piešťanoch. Veríme, že aj takýmto spôsobom vyvoláme záujem najmladšej generácie o naše národné dejiny. Výstava bude otvorená do 26. októbra 2018.    

Link.:

https://www.martinskadeklaracia.sk/sprava/v-turcianskej-kniznici-v-martine-spristupnili-dve-vystavy-venovane-100-vyrociu-martinskej-deklaracie-a-vzniku-csr/

https://myturiec.sme.sk/c/20936538/v-martine-sa-teraz-vyucuje-dejepis.html

Text: VHÚ
Foto: VHÚ