Vojenský historický ústav na celoštátnych oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici

75. výro ie SNP - Banská Bystrica - 1
03.09.2019
Dňa 29. augusta 2019 sa v Banskej Bystrici za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, ako aj ďalších významných domácich a zahraničných hostí, vrátane posledných žijúcich priamych účastníkov povstania, uskutočnili celonárodné oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.
V rámci osláv jedného z najvýznamnejších historických medzníkov v moderných dejinách Slovenskej republiky sa v bašte Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná vojenská prehliadka príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, doposiaľ najväčšia v dejinách našej vlasti. Vojenskí múzejníci na ňu zapožičali 15 historických bojových zástav dokumentujúcich históriu vojenských útvarov a zväzkov dislokovaných na území Slovenska v rôznych historických obdobiach, ako aj bojových zástav vojenských útvarov a zväzkov, pod ktorými Slováci bojovali na bojiskách prvej svetovej vojny a druhej svetovej vojny. Za účelom historickej vernosti pochodujúcich jednotiek prezentujúcich 1. československú armádu na Slovensku a partizánov zapožičali zo zbierok Vojenského historického múzea aj 75 ks zbierkových predmetov (pištole, samopaly, pušky, guľomety), ktoré  boli vo výzbroji povstaleckej armády a partizánov bojujúcich proti nemeckým okupačným vojskám a ich domácom prisluhovačom v  Slovenskom národnom povstaní.
Návštevníci kultúrno-spoločenského podujatia mali možnosť uvidieť aj bohatý sprievodný program, ktorý sa počas osláv odohrával v areáli Múzea Slovenského národného povstania. Vojenskí múzejníci zo Svidníka počas tohto programu prezentovali múzejné zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety pochádzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia, druhej svetovej vojny a povojnového obdobia. Informovali pri tom o vývoji prezentovaných historických zbraní, ich zavedení do výroby a využití v jednotlivých bojujúcich armádach. Návštevníci podujatia sa mohli od svidníckych múzejníkov dozvedieť nielen zaujímavé informácie o prezentovaných zbierkových predmetoch, ale aj informácie o expozíciách Vojenského historického múzea vo Svidníku, na Dukle a v Piešťanoch.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, MO SR a bystricoviny.sk