Vojnový cintorín v Trenčíne – Kubrej

1
13.11.2018
V rokoch prvej svetovej vojny vzniklo na území dnešného Slovenska množstvo vojnových cintorínov, na ktorých sa nachádza 23 316 vojnových hrobov. V nich miesto svojho posledného odpočinku našlo množstvo vojakov – príslušníkov armád dohodových mocností,  ako aj armád Osi. Jedným z nich je aj vojnový cintorín v Trenčíne – Kubrej, kde  je pochovaných dovedna 771 vojakov deviatich národností (338 Čechov a Slovákov, 24 Talianov, 112 Maďarov, 11 Rakúšanov, 54 Poliakov, 122 Rumunov, 4 Nemci, 86 Rusov, 17 Turkov a 3 nezmámi). O jeho rekonštrukciu, ktorá sa realizovala v troch etapách, sa zaslúžil Klub generálov Slovenskej republiky, najmä generálporučík v. v. Ing.  Pavel Honzek. Pri ich úsilí im bol nápomocný Vojenský historický ústav, ktorý Klubu generálov Slovenskej republiky poskytol cenné informácie z archívnych dokumentov odborne spravovaných vo Vojenskom historickom archíve Bratislava.