Výstava „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“

Výstava „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“
31.07.2020
Dňa 24. júla 2020 bola v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej VHÚ – Mo Svidník VHM“) inštalovaná dočasná výstava s názvom Legionári: Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918, ktorej autorom je riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Výstava prostredníctvom 14 panelov približuje populárnou a verejnosti prístupnou formou jednak históriu československých légií sformovaných v období 1. svetovej vojny v zahraničí, a taktiež aj 12 významných osobností pochádzajúcich z územia Slovenska, ktorých pôsobenie bolo úzko spojené s legionárskou činnosťou. Prostredníctvom pútavých textov sa záujemcovia o túto časť slovenskej vojenskej histórie bližšie zoznámia s problémami a priebehom tvorenia československých légií, ako aj s ich účinkovaním v samotnej Veľkej vojne. Dôležitou súčasťou výstavy sú aj krátke medailóniky významných slovenských osobností, príslušníkov československých légií, ako boli PhDr. Milan Rastislav Štefánik, Rudolf Michal Viest, JUDr. Ivan Markovič a ďalších 9 predstaviteľov zo Slovenska. Každý medailón osobnosti je doplnený zaujímavými archívnymi fotografiami.

Výstava je sprístupnená vo vstupnom vestibule Centrálnej expozície VHÚ – Mo Svidník VHM.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ