Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“
15.05.2018
Dňa 10. mája 2018 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“, ktorú pripravili Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Ministerstvo vnútra SR a občianske združenie ATID. Autormi scenára výstavy sú Mgr. Michala Lônčíková a prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. z katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Výstavu otvorili riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Tí vo svojich príhovoroch zdôraznili, že najmä súčasnej mladej generácii chýba reálna predstava o politickom režime Slovenskej republiky 1939 – 1945 a jej reakciách na prebiehajúce politické udalosti. Zároveň zdôraznili, že výstava je vhodným prostriedkom na to, aby predovšetkým mladí ľudia pochopili, a to práve prostredníctvom príkladov propagandy Slovenskej republiky 1939 – 1945, čo by ich čakalo, keby sme sa vrátili k ideológii z vtedajších čias, a aké je jednoduché manipulovať s vedomím obyvateľstva prostredníctvom bežne používaných masovo rozšírených komunikačných prostriedkov, akými bola napr. vtedajšia dobová tlač. 
Hlavným motívom výstavy je upriamiť pozornosť na nebezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie nepriateľských nálad voči ostatným krajinám alebo skupinám osôb, a to formou poukázania na prepracovaný systém propagandy Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Oficiálna propaganda vtedajšej Slovenskej republiky predstavovala jeden z najúčinnejších nástrojov režimu pri šírení dezinformácií a vykresľovaní pozitívneho obrazu nacistického Nemecka. Cielene vytvárala niekoľko kategórií nepriateľov so zámerom vyvolať pocit strachu a ohrozenia, a tým upevniť štátny režim. Tomuto systému propagandy vtedajšej Slovenskej republiky zodpovedá aj obsahové členenie výstavy, ktorá pozostáva z dvoch hlavných sekcií, čomu sú prispôsobené aj jej jednotlivé panely. Prvá sekcia pojednáva o obraze tzv. vnútorného nepriateľa, ktorým bola v propagande vtedajšej tlače označená hlavne domáca opozícia voči režimu, aktivity československej vlády v londýnskej emigrácii a rasovo prenasledovaní občania, hlavne židovského a rómskeho pôvodu. Druhá sekcia predstavuje propagandu voči tzv. vonkajšiemu nepriateľovi, za ktorého boli v dobovej tlači označované predovšetkým štáty koalície bojujúce proti Nemecku a jeho spojencom. Jednotlivé panely výstavy obsahujú množstvo historických fotografií a úryvkov z dobových propagandistických článkov, reprodukcie dobových karikatúr zosmiešňujúcich predovšetkým obyvateľov židovského pôvodu a vedúce osobnosti štátov koalície bojujúce proti Nemecku, ktoré sú sprevádzané vysvetleniami autorov výstavy. 
Výstava bude v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku verejnosti sprístupnená do 30. októbra 2018.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ