Výstavný projekt k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska

Výstavný projekt k 75. výročiu Skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska
18.05.2020

„Tak ako si ctíme obete a hrdinov Slovenského národného povstania, nášho domáceho i zahraničného odboja, 1. československého armádneho zboru, nezabúdame na príslušníkov všetkých národov, ktorí bojovali v radoch Červenej armády a rumunskej armády, a pri oslobodzovaní nášho územia položili svoje životy“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas podujatia, ktoré sa na pôde rezortu diplomacie konalo 7. mája 2020, v predvečer 75. výročia ukončenia najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Šéf slovenskej diplomacie naň pozval vedúcich zastupiteľských úradov tých štátov, ktorých občania sa podieľali na oslobodení Slovenska. Prítomní boli diplomati z Bieloruska, Českej republiky, Kazachstanu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Gruzínska.

Na tomto slávnostnom podujatí bol po prvýkrát verejne prezentovaný výstavný projekt k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska, ktorý po obsahovej stránke pripravil doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., samostatný vedecký pracovník Vojenského historického ústavu a  odborník na problematiku 2. svetovej vojny.

Výstavný projekt k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska, ktorého hlavným riešiteľom bol Vojenský historický ústav, bol realizovaný v anglickej a nemeckej jazykovej mutácii. Pre služobné účely ho obdržali zastupiteľské úrady SR. Tieto po uvoľnení opatrení na prevenciu a zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 sprístupnia projekt v rámci svojich možností nielen diplomatickej, ale aj širokej verejnosti. 

Text: VHÚ
Foto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR