Vzácne prírastky do zbierok Vojenského historického archívu

Slávnostné prevzatie daru od pána Ing. Jozefa Rehuša...
16.08.2018
Dňa 15. augusta 2018 sa na pôde Vojenského historického ústavu uskutočnilo slávnostné odovzdanie dobových písomností a fotografií do zbierok Vojenského historického archívu pochádzajúcich z pozostalosti osobnosti vojenských dejín Slovenska pplk. let. Jozefa Rehuša. Tieto cenné hmotné pamiatky dokumentujúce bohatú vojenskú minulosť Slovenska nášmu archívu nezištne daroval jeho syn Ing. Jozef Rehuš, ktorému za jeho šľachetnosť patrí naša úprimná vďaka. Veríme, že aj v budúcnosti ďalší potomkovia osobností vojenských dejín Slovenska budú nasledovať jeho príklad.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ