Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2015

Cenová ponuka 2014 | Súhrnné správy 2014 | Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 |

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača