Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo iné militárie? Neváhajte a sprístupnite ich budúcim generáciám  darovaním do Vojenského historické...

Čítať viac
Vojenskí múzejníci na 20. ročníku podujatia Deň detí s OS SR v Lučenci
Vojenskí múzejníci na 20. ročníku podujatia Deň detí s OS SR v Lučenci

Vojenskí múzejníci na 20. ročníku podujatia Deň detí s OS SR v Lučenci

V sobotu, dňa 3. júna 2017 sa konal na námestí v Lučenci jubilejný dvadsiaty ročník podujatia „Deň detí s OS SR“, na ktorom participoval VHÚ Bratislava - VHM Piešťany. Múzejníci z Piešťan na kultúrno-spoločenskom podujatí prezentovali výber pätnástich historických ručných palných zbraní. Medzi na...

Čítať viac
Vylodenia Spojencov v Normandii
Vylodenia Spojencov v Normandii

73. výročie operácie „Overlord“

6. júna 2017 si pripomíname už 73. výročie vylodenia Spojencov v Normandii. V tento jeden z najdlhších dní druhej svetovej vojny sa uskutočnila kombinovaná operácia pod názvom Overlord. Prípravou tejto náročnej vojenskej operácie poverili náčelníka štábu hlavného veliteľa spojeneckých síl (COSSA...

Čítať viac

Vojenské historické múzeum sa zapojilo do projektu Legendárium

Od 1. júna 2017 sa Vojenský historický ústav prostredníctvom svojho múzejného pracoviska vo Svidníku zapojí do tretieho ročníka projektu Legendárium, ktorý pripravila krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Jeho cieľom je zábavnou formou priblížiť zaujímavé miesta Prešovského...

Čítať viac
Informujeme

Spoločná brigáda slovenských a nemeckých vojakov

Dňa 22. júna 2017 sa v rámci spolupráce členských armád NATO uskutočnila v areáli Duklianskeho bojiska spoločná pracovná brigáda 11 príslušníkov nemeckého Bundeswehru (163. ženijný pluk špeciálneho...

čítať viac »

Účasť vojenských múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Dňa 26. júna 2017 sa múzejní pracovníci Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej len „VHÚ“) zúčastnili na 13. ročníku kultúrno-spoločenského podujatia ,,Festival múzeí Slovenska 2017”. Podu...

čítať viac »

Prednáška vo Východoslovenskej galérii

Dňa 15. júna 2017 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutočnila prednáška vedeckého pracovníka Vojenského historického ústavu Mgr. Petra Chorváta, PhD. pod názvom Armáda a výtv...

čítať viac »

„Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?“

V dňoch 23. – 25. mája 2017 sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine konali už XXI. archívne dni na Slovensku. Témou boli osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôr...

čítať viac »

Generálmajor in memoriam Jozef Gabčík

* 8. 4. 1912 – † 18. 6. 1942 Generálmajor in memoriam Jozef Gabčík sa narodil 8. apríla 1912 v Poluvsí, okres Žilina, ako najmladší zo štyroch detí Ferdinanda a Márie Gabčíkovcov. Po ukončení ob...

Ďalšie osobnosti

Lietajúci kombajn

Vrtuľový jednomotorový jednoplošník Avia B-33 (československá licenčná verzia 11-10) získalo do zbierkového fondu vtedajšie Dukelské múzeum prevodom z Východného vojenského okruhu v Trenčíne. Expon...

Ďalšie exponáty