Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Vojenský historický ústav Bratislava sa 18. mája 2019 prostredníctvom Vojenského historického múzea Piešťany zapojil do 15. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom ,,Noc múzeí a galérií 2019“. Cieľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, bolo v čo najv...

Čítať viac
Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku
Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku

Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku

Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu –Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy „Kvety vďaky“, ktorá je zostavená z umeleckých diel akademickej maliarky Márie Medveckej a  viacerých českých maliarov.   Voje...

Čítať viac
BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A  FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA – Avízo
BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA – Avízo

BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA – Avízo

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravili podujatia na tému Bojov o Slovensko v roku 1919 a Francúzskej vojenskej misie. Výst...

Čítať viac
Vyhliadková veža na Dukle
Vyhliadková veža na Dukle

Zatvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že v období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019, resp. do odvolania, bude z prevádzkových a investičných dôvodov Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) pre verejnosť uzavretá. Radi Vás privítame v stálej expozícií  "Vojenské dejiny Slovenska 1914 - ...

Čítať viac
Informujeme

Príslušníci OS SR pomáhali v expozícii VHM Piešťany

Úvod kalendárneho roka 2019 sa opäť niesol v prípravách Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany na nadchádzajúcu letnú múzejnú sezónu. V expozícii bola dokončená ďalšia časť vonkajš...

čítať viac »

74. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe

8. mája 2019 si pripomíname už 74. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe. Doposiaľ najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva trvajúca dlhých 2 194 dní sa začala 1. septembra 1939 útokom vo...

čítať viac »

Veteráni z 2. svetovej vojny vo Vojenskom historickom múzeu

Dňa 5. mája 2019 zavítala do priestorov Vojenského historického múzea Piešťany vzácna návšteva. V sprievode generálmajora Ing. Ľubomíra Svobodu, veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej re...

čítať viac »

Vojenský historický ústav súčasťou Festivalu letectva v Piešťanoch

Dňa 4. mája 2019 sa na letisku v Piešťanoch otvorili návštevníkom brány Festivalu letectva 2019. Súčasťou festivalu boli aj aktivity Vojenského historického ústavu Bratislava – Vojenského historick...

čítať viac »

Generál justičnej služby JUDr. Ivan TREBICHAVSKÝ

Narodil sa 23. 4. 1910 v Trenčíne, v rodine poštového úradníka. V rokoch 1916 – 1920 navštevoval ľudovú školu. V rodnom meste absolvoval tiež štyri ročníky reálneho gymnázia, od roku 1924 v štúdiu ...

Ďalšie osobnosti

Lietadlo Caproni Ca.33

Lietadlo Caproni Ca.33, patriace do zbierkového fondu Vojenského historického ústavu Bratislava – Vojenského historického múzea Piešťany, je replikou lietadla s imatrikulačným číslom 11 495, na kto...

Ďalšie exponáty