Dočasné zatvorenie expozície VHM vo Svidníku

Dočasné zatvorenie expozície VHM vo Svidníku

Vážení návštevníci, Múzejné oddelenie Svidník, súčasť Vojenského historického múzea Piešťany, ako jedno z 32 kultúrnych inštitúcií v rámci Slovenska, je zapojené do národného projektu „Digitálne múzeum“, operačný program Informatizácia spoločnosti.   Dňa 29.08.2016 na 72. výročie Slovenského n...

Čítať viac
Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi
Plagát "Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi"

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi

Vojenský historický ústav Bratislava a mesto Piešťany si Vás dovoľujú pozvať na 10. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi pod záštitou ministra obrany SR Petra GAJDOŠA a primátora mesta Piešťany Miloša TAMAJKU. Podujatie sa uskutoční 3. septembra 2016 v čase od 10.00 do 1...

Čítať viac
Obnova vojenského cintorína
Vojenský cintorín "U Majera"

Obnova vojenského cintorína

Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje dňa 22.júna 2016  v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžin...

Čítať viac
Projekt Legendárium 2

Projekt Legendárium 2

Od 1. júna 2016 sa Vojenský historický ústav Bratislava prostredníctvom Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník (ďalej „Mo VHM“) zapojil do projektu Legendárium 2. Legendárium 2 je pokračovaním úspešného projektu Legendárium, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2015. Celý ...

Čítať viac
Informujeme

„Začnite s vysťahovaním“

V pondelok 29. augusta 2016 uplynie už dlhých sedemdesiatdva rokov odo dňa, keď zaznelo heslo „Začnite s vysťahovaním“, ktoré vydal pplk. gšt. Ján Golian. Povstanie, dnes označované ako Slovenské n...

čítať viac »

Účasť nášho historika na 26. ročníku česko-slovenského seminára

V dňoch 17. – 19. augusta 2016 sa v Liberci konal už 26. ročník česko-slovenského seminára organizovaný pod záštitou česko-slovenskej komisie historikov na pôde Technickej univerzity v Liberci. Akt...

čítať viac »

Operácia „Dunaj“ - 48. výročie vojenskej intervencie vojsk Varšavskej zmluvy

Dňa 21. augusta 2016 si pripomenieme už 48. výročie vojenskej intervencie do bývalej ČSSR. Bola naplánovaná ako operácia pod krycím názvom “Dunaj”. Uskutočnila sa v noci zo dňa 20. na 21. augusta 1...

čítať viac »

Operácia „Južný vietor“ 2016 v Pohronskom Ruskove

V nedeľu 14. augusta 2016 sa múzejní pracovníci z Vojenského historického múzea v Piešťanoch zúčastnili na podujatí SÜDWIND 2016 v Pohronskom Ruskove, ktorého partnerom je aj Vojenský historický ús...

čítať viac »

Armádny generál in memoriam Rudolf VIEST

* 24. 9. 1890 Revúca, okr. Rožňava – † 1945 Nemecko    Po vyštudovaní vyššej priemyselnej školy v Budapešti sa tam zamestnal a 1. 10. 1911 ako dobrovoľník bol povolaný do jednoročnej vojenske...

Ďalšie osobnosti

Lietajúca rušička

Vrtuľník Mi-8PPA patrí do kategórie ťažkých vojenských vrtuľníkov so špeciálnou výbavou pre vedenie rádioelektronického boja prostriedkami rádioelektronického rušenia (RER) ako rádiotechnický rušič...

Ďalšie exponáty