V piešťanskom Vojenskom historickom múzeu privítali vzácnu návštevu
V piešťanskom Vojenskom historickom múzeu privítali vzácnu návštevu

V piešťanskom Vojenskom historickom múzeu privítali vzácnu návštevu

Dňa 14. októbra 2021 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Nigel Baker, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. V priestoroch bývalého čs. leteckého pluku 3 gen. letca Milana Rastislava Štefánika privít...

Čítať viac

Prezentácia výsledkov výskumu na vedeckom sympóziu vo Viedni

V dňoch 27. – 28. septembra 2021 sa v rakúskej Akadémii obrany (Landesverteidigungsakademie) vo Viedni konalo medzinárodné sympózium pod názvom Sieger und Besiegte: Ruhe und Unruhe im Osten Europas nach dem Ersten Weltkrieg (Víťazi a porazení: Kľud a nepokoje vo východnej Európe po prvej svetovej...

Čítať viac

Oznam o otvorení Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM Svidník

Milí návštevníci, s radosťou Vám oznamujeme, že po ukončení rekonštrukčných prác bude od 23. septembra 2021 Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku  znova sprístupnená v bežných otváracích dobách. Cieľom tejto plánovanej komplexnej  rekonštrukcie vstupnej rampy, bolo...

Čítať viac

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť dočasne neprístupné všetky expozície Vojenského historického múzea. Sme si vedomí, že časti našich pr...

Čítať viac
Informujeme

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V stredu 6. októbra 2021 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti predsedu ...

čítať viac »

Letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“

V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj zbierkový predmet – sovietsky letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“, ktorý bol do zbierky IV – Automatické zbrane - získaný v ...

čítať viac »

Oznam o otvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Vážení návštevníci,   s radosťou Vám oznamujeme, že po úspešnom ukončení prvej z dvoch etáp komplexnej rekonštrukcie bude od 6. októbra 2021 (od 11.00 hod.) do 17. októbra 2021 Vyhliadková veža n...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia Severovýchodné Slovensko – Bojisko Prvej svetovej vojny

29. septembra 2021 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Severovýchodné Slovensko – Bojisko Prvej svetovej vojny.   Organizátorom tohto zaujímavého vedeckého po...

čítať viac »

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte...

Ďalšie osobnosti

Letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“

V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj zbierkový predmet – sovietsky letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“, ktorý bol do zbierky IV – Automatické zbrane - získaný v ...

Ďalšie exponáty