Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

Milí kolegovia,   Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom“, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2017 v Banskej Bystrici....

Čítať viac

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí  - Aktualizácia   VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany ako celoštátne špecializované múzeum so zameraním na vojenské dejiny Slovenska, v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV, pripravuje ...

Čítať viac

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo iné militárie? Neváhajte a sprístupnite ich budúcim generáciám  darovaním do Vojenského historické...

Čítať viac

Žiadosti do vojenských archívov

Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu: vha@vhu.sk, alebo požiadať o informácie telefonicky na čísle  00 421 2 48 20 77 20, alebo 0960 319 020.   Vzor žiadosti do Vojen...

Čítať viac
Informujeme

Medzinárodná vedecká konferencia „1917 – Revoluce ve válce, společnost v revoluci“

V dňoch 19. – 20. septembra 1917 sa v priestoroch Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky uskutočnila ďalšia z cyklu konferencií venovaných 1. svetovej vojne „Léta do pole okovaná“ s podti...

čítať viac »

73. výročie „Karpatsko-duklianskej operácie“

Dňa 6. októbra 2017 si na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku slávnostným spôsobom pripomenieme už 73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá bola útočnou operáciou vojsk 38. armády 1. ...

čítať viac »

„Mobilizácia 2017“

Dňa 23. septembra 2017 sa v priestoroch petržalského bunkra STO-B-S-4 „Lány“ uskutočnil už 7. ročník podujatia „Mobilizácia“, ktorý organizovalo občianske združenie „Múzeum Petržalského opevnenia”,...

čítať viac »

Mobilizácia 2017

Program 23. september 2017 10:00   Otvorenie podujatia. Prednášky v podaní Petržalský okrášľovací spolok. Ukážky práce policajného psovoda, dobového boxu, operácie v poľnej nemocnici KOMENTOVA...

čítať viac »

Armádny generál in memoriam Rudolf VIEST

* 24. 9. 1890 Revúca, okr. Rožňava – † 1945 Nemecko    Po vyštudovaní vyššej priemyselnej školy v Budapešti sa tam zamestnal a 1. 10. 1911 ako dobrovoľník bol povolaný do jednoročnej vojenskej ...

Ďalšie osobnosti

„JETÁK“ JT-34

Československá armáda potrebovala žeriavový tank na opravy tankovej techniky v poľných podmienkach, ako aj na zdvíhanie a premiestňovanie nákladu s hmotnosťou nad 3 tony. Najskôr sa uvažovalo o nák...

Ďalšie exponáty