Obnova vojenského cintorína
Vojenský cintorín "U Majera"

Obnova vojenského cintorína

Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje dňa 22.júna 2016  v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžin...

Čítať viac
Projekt Legendárium 2

Projekt Legendárium 2

Od 1. júna 2016 sa Vojenský historický ústav Bratislava prostredníctvom Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník (ďalej „Mo VHM“) zapojil do projektu Legendárium 2. Legendárium 2 je pokračovaním úspešného projektu Legendárium, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2015. Celý ...

Čítať viac
Štátny tajomník MO SR Ivan Máčovský otvoril expozíciu v Trenčíne

Štátny tajomník MO SR Ivan Máčovský otvoril expozíciu v Trenčíne

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ivan Máčovský dňa 6. apríla 2016 otvoril v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne expozíciu venovanú vojnovým veteránom. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim, predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl a...

Čítať viac
Nová publikácia

Nová publikácia

Kolektívna monografia Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny (aktuálne vydaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) populárnou formou približuje všetky relevantné aspekty vojenských dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945 a to nielen písaným slovom, ale tiež za pomoci ...

Čítať viac
Informujeme

Vojenskí múzejníci na 13. ročníku podujatia „Festival múzeí Slovenska 2016“

Dňa 27. júna 2016 sa pracovníci Vojenského historického múzea v Piešťanoch zúčastnili na podujatí „Festival múzeí Slovenska 2016“. Išlo o 13. ročník podujatia, organizovaný z iniciatívy Zväzu múzeí...

čítať viac »

72. výročie vylodenia v Normandii

6. júna 2016 si pripomíname už 72. výročie vylodenia Spojencov v Normandii. V tento jeden z najdlhších dní druhej svetovej vojny sa uskutočnila kombinovaná operácia pod názvom Overlord. Prípravo...

čítať viac »

VI. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

Dňa 28. mája 2016 sa v obci Hostovice (okres Snina) uskutočnil už šiesty ročník podujatia ,,Karpaty 1914-1915”, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej ,,VHÚ”) prostre...

čítať viac »

VHÚ – VHM Piešťany počas Dňa detí s OS SR

S výberom ručných palných zbraní od 1. svetovej vojny až po súčasnosť, ako aj publikácií VHÚ, sa prezentovali zamestnanci VHM Piešťany v sobotu 28. mája 2016 v Námestove počas 19. ročníka Dňa detí ...

čítať viac »

Dôstojník čs. a slov. armády Mikuláš Šumichrast

Narodil sa 13. 4. 1911 v  Dežericiach, okr. Topoľčany . V r. 1917 - 1922 absolvoval päť tried ľudovej školy v Dežericiach . V r. 1922 - 1927 navštevoval meštiansku školu v Bánovciach nad Bebravou. ...

Ďalšie osobnosti

Lietajúca rušička

Vrtuľník Mi-8PPA patrí do kategórie ťažkých vojenských vrtuľníkov so špeciálnou výbavou pre vedenie rádioelektronického boja prostriedkami rádioelektronického rušenia (RER) ako rádiotechnický rušič...

Ďalšie exponáty