Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu

Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov Vojenského historického ústavu sa na ňom zúčastnilo mnoho vzácnych domácich, ale aj zahraničných host...

Čítať viac
Otto Smik v Appledram (južné Anglicko)
Otto Smik v Appledram (južné Anglicko)

Pred 75. rokmi zahynulo československé letecké eso Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armády. V roku 1934 sa manželia Smikovci spolu s deťmi presťahovali na Slovensko. Tu rodina našla svoj n...

Čítať viac

Seminár pre učiteľov dejepisu

26. novembra 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave konal metodický seminár určený pre učiteľov dejepisu základných škôl. Pracovné stretnutie pedagógov tematicky nadväzovalo na prebiehajúcu výstavu Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, ktorú realizoval ...

Čítať viac

Vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“

Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnila vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – poľskí občania počas 2. svetovej vojny“, ktorá približuje prostredníctvom dobových fotografií hrdin...

Čítať viac
Informujeme

​Ambasador projektu „Svet si pamätá“ vo Vojenskom historickom ústave

Vojenský historický ústav navštívil dňa 19. novembra 2019 zakladateľ a ambasador projektu „Svet si pamätá“ pán Robert Holmes Thomson.  Počas pracovnej návštevy oboznámil predstaviteľov Vojenského h...

čítať viac »

Účasť vojenského historika na Historických dňoch v Nitre

Dňa 19. novembra 2019 sa na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnili Historické dni na tému Každodenný život v stredovekom Uhorsku. Odborný seminár ...

čítať viac »

Výstava „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“- avízo

Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutoční vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – p...

čítať viac »

Vzácna návšteva v piešťanskom Vojenskom historickom múzeu

Dňa 13. novembra 2019 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Andy John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Jeho spriev...

čítať viac »

Ing. Andrej BÚRIK (1913 – 1989)

Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií ako štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hronská Breznica, Prochoť, Stará Kremnička či Lieskovec ...

Ďalšie osobnosti

Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického...

Ďalšie exponáty