Technická pomoc príslušníkov OS SR na Dukle a vo Svidníku
Technická pomoc príslušníkov OS SR na Dukle a vo Svidníku

Technická pomoc príslušníkov OS SR na Dukle a vo Svidníku

Tak ako v minulých rokoch, tak aj tento rok podali špecialisti z Ozbrojených síl SR „pomocnú ruku“ našim múzejníkom na severovýchodnom Slovensku pri odbornej ochrane zbierkových predmetov,  areálov národných kultúrnych pamiatok na Dukle a vo Svidníku, ako aj údržbe ďalších objektov v správe Vojen...

Čítať viac

Oznam o otvorení Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM Svidník

Milí návštevníci, s radosťou Vám oznamujeme, že po ukončení rekonštrukčných prác bude od 23. septembra 2021 Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku  znova sprístupnená v bežných otváracích dobách. Cieľom tejto plánovanej komplexnej  rekonštrukcie vstupnej rampy, bolo...

Čítať viac
Úprava sprevádzaných vstupov do Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku
Úprava sprevádzaných vstupov do Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku

Úprava sprevádzaných vstupov – prehliadky Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Vážení návštevníci,   v záujme našej snahy o neustále skvalitňovanie našich služieb a zlepšenia prístupnosti k našim expozíciám nám dovoľte Vás informovať o aktuálne platných prevádzkových pravidlách pri návštevách stálych expozícií Vojenského historického múzea v Piešťanoch: Od 1. júna 2021...

Čítať viac
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 28. júna 2021 až do odvolania bude uzatvorená Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik, okres Svidník).   Dôvodom je realizácia plánovaných rozsiahlych rekonštrukčných prác.   V rámci týchto rekonštrukčných prác, ktoré sú súčasťou jednej z dvoch...

Čítať viac
Informujeme

Účasť vojenských múzejníkov na oslavách 77. výročia oslobodenia Kalinova

Dňa 18. septembra 2021 sa pri Pamätníku oslobodenia v Kalinove za účasti generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva Ministerstva obrany SR, Daniela Bednára, podpredsedu Prešovského samosprávn...

čítať viac »

Storočnica protilietadlovcov na Slovensku

Dňa 13. septembra 2021 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnila konferencia Storočnica protilietadlovcov na Slovensku, ktorá bola venov...

čítať viac »

STA Devín 6 x 6 – prototyp

Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6 x 6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo...

čítať viac »

Špecialisti z Ozbrojených síl SR ​ pomáhajú vojenskému historickému múzeu

Špecialisti z Ozbrojených síl Slovenskej republiky v letných mesiacoch tohto roka nadviazali na úspešnú spoluprácu s Vojenským historickým múzeom Piešťany z uplynulých rokov a opäť prezentovali svo...

čítať viac »

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte...

Ďalšie osobnosti

STA Devín 6 x 6 – prototyp

Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6 x 6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo...

Ďalšie exponáty