VHÚ k Vám domov LV. - V ruskej zime sa neosvedčil

Deväťmilimetrový nemecký samopal MP 40 sa nachádza v zbierke Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník),  nazvanej Automatické zbrane. Samopal do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea zaradili v roku 1982 prevodom z Krajskej správy Zboru národnej be...

Čítať viac
Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku
Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku

Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku

Oznamujeme Vám, že Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) bude od 1. 7. 2020 sprístupnená pre verejnosť. Z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác nevyhnutných nielen pre zabezpečenie základných služieb a komfortu pre návštevníkov hore uvedeného objektu, ale aj pre jeho bezpečné ...

Čítať viac
Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch
Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Vážení návštevníci,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 2. júna 2020 (s aktualizáciou od 30. júna 2020) je v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 otvorená pre verejnosť stála expozícia Vojenského historického múzea v Piešťanoch.   Vstup d...

Čítať viac
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny- avízo
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny- avízo

Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny- avízo

V priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP na Tulskej ulici č. 39 sa a uskutoční v náhradnom termíne 11. a 12. novembra 2020 medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Oslobodenie Slovenska a koniec Druhej svetovej vojny. T e m a t i c k é    o k r u h y    k o n f e r e n c i e Oslobo...

Čítať viac
Informujeme

VHÚ k Vám domov LIV. - Generál II. triedy Augustín MALÁR

Narodil sa 18. júla 1894 v Reitern pri Goseirne (Rakúsko), v rodine živnostníka Michala a jeho ženy Eleny, rodenej Vrábelovej. V rokoch 1900 – 1906 navštevoval Evanjelickú ľudovú školu v Starej Tur...

čítať viac »

„Ride for the forgotten heroes – Jazda pre zabudnutých hrdinov“

V piatok 26. júna 2020 sa Vojenské historické múzeum v Piešťanoch stalo jednou zo zastávok motocyklovej kolóny tvorenej milovníkmi „jednej stopy“ z radov súčasných, ako aj bývalých príslušníkov ozb...

čítať viac »

Vzácna návšteva vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch

Dňa 2. júla 2020, privítal riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. na pôde Vojenského historického múzea v Piešťanoch vzácnu návštevu – predsedu Výboru NR SR pre f...

čítať viac »

Oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu v Bratislave

Vážení bádatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 26. mája 2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť ...

čítať viac »

Generál II. triedy Augustín MALÁR

Narodil sa 18. júla 1894 v Reitern pri Goseirne (Rakúsko), v rodine živnostníka Michala a jeho ženy Eleny, rodenej Vrábelovej. V rokoch 1900 – 1906 navštevoval Evanjelickú ľudovú školu v Starej Tur...

Ďalšie osobnosti

39. čs. strelecký pluk Výzvedný

V čs. légiách v Taliansku počas prvej svetovej vojny dovedna pôsobilo takmer 20-tisíc Čechov a Slovákov. Dávno pred oficiálnym vznikom československého vojska v Taliansku, ešte v rokoch 1916 – 1917...

Ďalšie exponáty