Obnova vojenského cintorína
Vojenský cintorín "U Majera"

Obnova vojenského cintorína

Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje dňa 22.júna 2016  v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžin...

Čítať viac
Projekt Legendárium 2

Projekt Legendárium 2

Od 1. júna 2016 sa Vojenský historický ústav Bratislava prostredníctvom Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea Svidník (ďalej „Mo VHM“) zapojil do projektu Legendárium 2. Legendárium 2 je pokračovaním úspešného projektu Legendárium, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2015. Celý ...

Čítať viac
Štátny tajomník MO SR Ivan Máčovský otvoril expozíciu v Trenčíne

Štátny tajomník MO SR Ivan Máčovský otvoril expozíciu v Trenčíne

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ivan Máčovský dňa 6. apríla 2016 otvoril v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne expozíciu venovanú vojnovým veteránom. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim, predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl a...

Čítať viac
Nová publikácia

Nová publikácia

Kolektívna monografia Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny (aktuálne vydaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) populárnou formou približuje všetky relevantné aspekty vojenských dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945 a to nielen písaným slovom, ale tiež za pomoci ...

Čítať viac
Informujeme

Vzácna návšteva v pechotnom zrube B-S 4

21. júla 2016 sa v priestoroch pechotného zrubu B-S 4, ktorý je v správe Vojenského historického ústavu, uskutočnila exkurzia politických riaditeľov ministerstiev obrany členských krajín Európskej ...

čítať viac »

16. ročník stretnutia Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov

V dňoch 4. – 8. júla 2016 sa v slovinskej Ľubľane konal 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies Working Group) pod n...

čítať viac »

Spoločná brigáda slovenských a nemeckých vojakov na Dukle

Dňa 6. júla 2016 sa v rámci spolupráce členských armád NATO uskutočnila v priestoroch a v blízkom okolí Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR (ďalej „ČSAZ“) na ...

čítať viac »

Tankové dni Laugarício – Deň s pozemnými silami OS SR

Pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa v dňoch 1. – 2. júla 2016 konal 4. ročník podujatia „Tankové dni Laugarício – Deň s poz...

čítať viac »

Dôstojník čs. a slov. armády Mikuláš Šumichrast

Narodil sa 13. 4. 1911 v  Dežericiach, okr. Topoľčany . V r. 1917 - 1922 absolvoval päť tried ľudovej školy v Dežericiach . V r. 1922 - 1927 navštevoval meštiansku školu v Bánovciach nad Bebravou. ...

Ďalšie osobnosti

Lietajúca rušička

Vrtuľník Mi-8PPA patrí do kategórie ťažkých vojenských vrtuľníkov so špeciálnou výbavou pre vedenie rádioelektronického boja prostriedkami rádioelektronického rušenia (RER) ako rádiotechnický rušič...

Ďalšie exponáty