1. Stan VHÚ s prezentovanými zbraňami zo zbierok Vojenského historického múzea Mo Svidník
1. Stan VHÚ s prezentovanými zbraňami zo zbierok Vojenského historického múzea Mo Svidník

VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

Dňa 21. apríla 2018 sa v meste Medzilaborce uskutočnil už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej ,,VHÚ“) prostredníctvom zamestnancov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku (ďalej „Mo VHM“).  Klub ...

Čítať viac
1. Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade
1. Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade

Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade

V dňoch 16. až 20. apríla 2018 sa v Belehrade konal 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies Working Group), ktorého sa za Vojenský historický ústav aktívne zúčastnili plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a Mgr. Matej Me...

Čítať viac

Zatvorenie bádateľne VHA

Bádateľňa VHA bude z technických príčin zatvorená od 23. apríla 2018 do 27. apríla 2018. Znovu otvorená bude od 2. mája 2018. Za porozumenie ďakujeme.

Čítať viac

Noc múzeí a galérií vo Vojenskom historickom múzeu 19. mája 2018- avízo

PROGRAM podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“ vo VHM - Múzejné oddelenie Piešťany Dátum konania podujatia: 19. mája 2018 Čas: 13.00 h – 24.00 h Miesto: stála expozícia VHM v Piešťanoch 13:00 Otvorenie expozície múzea pre širokú verejnosť 13:20 – 13:35 Slávnostné otvorenie podujatia, pr...

Čítať viac
Informujeme

Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach

Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach  Dňa 17. apríla 2018 sa v bývalom letnom sídle prezidentov Československa v Topoľčiankach uskutočnil  slávnostný a...

čítať viac »

Konferencia Republika Česko-Slovensko, Od monarchie k vlastnému štátu – Ilúzie verzus realita

V dňoch 17. – 19. apríla 2018 sa v Bratislave, v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici konala vedecká konferencia zameraná na vznik a dejiny Česko-Slovenska. Organizátorom podujatia bol Úst...

čítať viac »

VHÚ pomáha pri rozvíjaní vojenských historických tradícií

Dňa 17. apríla 2018 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave  odovzdal zapožičané bojové zástavy veliteľovi ženijného práporu Sereď a veliteľovi prot...

čítať viac »

​VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“ Dňa 21. apríla 2018 sa v Medzilaborciach uskutoční už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“. Hlavným organizátorom podujatia je Klub vojenskej histór...

čítať viac »

Zborový generál Michal ŠIRICA

(1894 – 1970)                   Narodil sa 1. februára 1894 v Smrečanoch, okres Liptovský Svätý Mikuláš, v rodine Michala a Márie, rod. Červeňovej. Mal 12 súrodencov, z ktorých 8 zomrelo v detsko...

Ďalšie osobnosti

76-mm divízny kanón vzor 1942

Prvý moderný divízny kanón kalibru 76 mm bol do výzbroje Červenej armády zavedený v apríli 1936 a mal nahradiť dovtedy používaný 76-mm divízny kanón vzor 1902/30. Na jeho vývoji sa podieľala konštr...

Ďalšie exponáty