77. výročie prvého bombardovania Bratislavy

16. júna 2021 si pripomíname už 77. výročie prvého bombardovania Bratislavy americkým vojenským letectvom, keď civilné obyvateľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky po prvýkrát počas druhej svetovej vojny spoznalo takpovediac na „vlastnej koži“ hrôzy leteckej vojny. Bojový let amerických bo...

Čítať viac
Obnova osvetlenia Pamätníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle
Obnova osvetlenia Pamätníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle

Obnova osvetlenia Pamätníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle

Vojenský historický ústav Bratislava (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie vykonáva prostredníctvom Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (Mo Svidník VHM) okrem mnohých úloh aj odbornú starostliv...

Čítať viac

Postupné otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Vážení bádatelia a návštevníci,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 27. apríla 2021 je v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave a v nasledujúcich týždňoch aj ...

Čítať viac

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť dočasne neprístupné všetky expozície Vojenského historického múzea. Sme si vedomí, že časti našich pr...

Čítať viac
Informujeme

Odhalenie pamätníka obetiam vojny v obci Kriváň

Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo v obci Kriváň slávnostné odhalenie a vysvätenie nového pamätníka obetiam vojny - maďarským vojnovým zajatcom, ktorí zahynuli v posledných mesiacoch 2. svetovej vojny...

čítať viac »

77. výročie spojeneckej operácie Overlord

6. júna 2021 si pripomenieme už 77. výročie začiatku kombinovanej spojeneckej operácie „Overlord“, ktorá významným spôsobom ovplyvnila priebeh a výsledky 2. svetovej vojny. Československý vojnov...

čítať viac »

79. výročie operácie Anthropoid

Dnes si pripomíname  79. výročie spravodlivej odplaty  na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Operácia Anthropoid, vedená rotmajstrom Jozefom Gabčíkom a rotmajstrom  Janom Kubišo...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov CIX. – Bodák francúzsky model 1886

Jedným z hlavných charakteristických znakov francúzskej armády na prelome 19. a 20. storočia bolo okrem iného aj to, že v jej výzbroji bolo zavedených viacero modelov pechotných pušiek a karabín. ...

čítať viac »

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte...

Ďalšie osobnosti

26,5 mm nemecká dvojhlavňová signálna pištoľ Luftwaffe Flieger-Leuchtpistole model "L"

19.5.2021 - Pre nemecký zbrojársky priemysel medzivojnového obdobia, resp. obdobia druhej svetovej vojny, bolo, okrem iného, charakteristické aj úsilie využívať pri výrobe zbraní v čo možno najviac...

Ďalšie exponáty