Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

Milí kolegovia,   Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom“, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2017 v Banskej Bystrici....

Čítať viac

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo iné militárie? Neváhajte a sprístupnite ich budúcim generáciám  darovaním do Vojenského historické...

Čítať viac

Žiadosti do vojenských archívov

Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu: vha@vhu.sk, alebo požiadať o informácie telefonicky na čísle  00 421 2 48 20 77 20, alebo 0960 319 020.   Upozornenie  pre žiada...

Čítať viac
Informujeme

Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“

V dňoch 10. - 11. októbra 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“, ktorého organizátorom bol Vojenský histor...

čítať viac »

73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok 6. októbra 2017 sa pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnili na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku spomienk...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 73. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2017 si na pietnych miestach, viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-dukliansk...

čítať viac »

Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

V dňoch 18. - 29. septembra 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už šiesta spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ -...

čítať viac »

Armádny generál Ludvík SVOBODA

* 25.11.1895 Hroznatín, okr. Třebíč, ČR – † 20.9.1979 Praha   V marci 1915 nastúpil do služby v rak.-uh. pešom pluku 81 v Jihlave, s ktorým ako veliteľ družstva 11. 6. odišiel na ruský front, kde...

Ďalšie osobnosti

Projekt „Výtah“

Vyslobodzovací tank VT-34 evidovaný pod číslom 9205 patrí do zbierky „Tanky a obrnená technika“ fondu Vojenského historického múzea vo Svidníku. V roku 1988 ho získalo svidnícke Dukelské múzeum, pr...

Ďalšie exponáty