Vzácna návšteva v piešťanskom Vojenskom historickom múzeu
Vzácna návšteva v piešťanskom Vojenskom historickom múzeu

Vzácna návšteva v piešťanskom Vojenskom historickom múzeu

Dňa 13. novembra 2019 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Andy John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Jeho sprievod tvorili vojenský pridelenec obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slove...

Čítať viac

Zomrel historik Michal Štefanský, CSc.

Dňa 9. novembra 2019 sa definitívne skončila životná púť Michala Štefanského, CSc., nášho vzácneho priateľa a kolegu. Michal Štefanský sa narodil 3. júna 1943 v Snakove. Základnú školskú dochádzku absolvoval v rodnej obci. V štúdiu pokračoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bardejove, ktorú u...

Čítať viac

Ocenenie práce prof. PhDr. Leona Sokolovského, CSc.

Minister obrany SR dňa 13. novembra 2019 odovzdal vojenské vyznamenanie Pamätnú medailu ministra obrany SR 1. stupňa (zlatú) prof. PhDr. Leonovi Sokolovskému, CSc., členovi Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, ktorý sa dňa 2. no...

Čítať viac

Oznam

Od 25.11.2019 do 29.11.2019 bude bádateľňa Vojenského historického archívu z technických príčin pre verejnosť zatvorená.

Čítať viac
Informujeme

Deň vojnových veteránov - 101. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2019

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj...

čítať viac »

Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ

Dňa 29. októbra 2019 bola v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu, slávnostne sprístupnená výstava Milan Rastislav Štefánik Generál – ...

čítať viac »

Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil vedecký seminár  „1944/2019 Rok odporu/rok národných spomienok v Nemecku a na Slovensku”. Do prípravy vedeckého ...

čítať viac »

Spomienkové stretnutie k 75. výročiu tragického úmrtia rtn. A. Kuboviča

Dňa 25. októbra 2019 sa v katastri obce Štefanovce (okres Prešov) uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia tragického úmrtia letca Augustína Kuboviča, účastníka národného boj...

čítať viac »

Poručík Miroslav IRINGH

 Narodil sa 28. februára 1914 vo Varšave, v rodine slovenského obchodníka Stanislava a poľskej matky Heleny, rod. Perzanowskej. Jeho otec, rodák zo stredného Slovenska, sa ešte pred prvou svetovou ...

Ďalšie osobnosti

Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického...

Ďalšie exponáty