VHÚ k Vám domov CVI. – 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR

Na začiatku októbra 1943 náčelník čs. vojenskej misie v ZSSR plukovník Heliodor Píka oficiálne požiadal sovietske velenie o povolenie výstavby československej leteckej jednotky. V tom čase však v Sovietskom zväze neboli žiadni čs. letci, ktorí by mohli tvoriť jej personálny základ, pretože 109...

Čítať viac

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť dočasne neprístupné všetky expozície Vojenského historického múzea. Sme si vedomí, že časti našich pr...

Čítať viac

Dôležitý oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Vážení návštevníci,   s poľutovaním Vám oznamujeme, že v období od 24.10.2020 až do skončenia mimoriadnych opatrení bude z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku, zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19, druhá vlna, neprístupná pre verejnosť bádateľňa Vojenského hi...

Čítať viac
Koronavírus a Slovensko
Koronavírus a Slovensko

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu. Do Vašej pozornosti na: https://korona.gov.sk/ Užitočné aplikácie Moje ezdravie Táto aplikácia vám umožní požiadať o vyšetrenie v súvislosti s koronavírusom a poskytn...

Čítať viac
Informujeme

VHÚ k Vám domov CV. – Československá vojenská pamätná medaila a sovietsky rad vlasteneckej vojny

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr...

čítať viac »

Oslobodenie Bratislavy, 4. apríl - 76. výročie

Oslobodenie Bratislavy sa uskutočnilo v rámci útočnej Bratislavsko-brnianskej operácie, ktorá sa uskutočnila v dvoch etapách, v období d 25. marca 1945 do 5. mája 1945. Prvá etapa trvala od 25. mar...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov CIV. – Pluk slovenských dobrovoľníkov v ZSSR

Na konci októbra a začiatku novembra 1943 sa v priestore západne od ukrajinského Melitopoľa do zajatia Červenej armády dostala značná časť príslušníkov slovenskej 1. pešej divízie. Po sústredení 32...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov CIII. –Brigáda, ktorá pomáhala oslobodzovať západnú časť Ukrajiny

Dňa 29. apríla 1943 sa v Moskve na zasadaní československo-sovietskej vojenskej komisie rozhodlo o výstavbe 1. československej samostatnej brigády v ZSSR. V tom čase sa v Buzuluku nachádzal 1. č...

čítať viac »

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte...

Ďalšie osobnosti

Československá medaila a sovietsky rad

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr...

Ďalšie exponáty