Bilaterálne rokovania v Centre pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Postupimi

V dňoch 11. – 13. júna 2019 uskutočnila delegácia Vojenského historického ústavu  Bratislava, v zložení plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. Ing. Milan Kubizniak a Mgr. Matej Medvecký, PhD., na základe pozvania vedenia Centra pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru (ďalej ZMSBw) v Post...

Čítať viac

Účasť vojenských múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Dňa 10. júna 2019 sa zamestnanci Vojenského historického ústavu - pracovníci  Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea zúčastnili 16. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia s názvom ,,Festival múzeí Slovenska 2019“. Podujatie organizoval Zväz múzeí na Slovensku. Uskutočnilo sa ...

Čítať viac
Vyhliadková veža na Dukle
Vyhliadková veža na Dukle

Zatvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že v období od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019, resp. do odvolania, bude Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) z dôvodov rekonštrukcie pre verejnosť uzavretá. Rekonštrukčné práce obsahujúce výmenu zastaraného rýchlovýťahu za moderný rýchlovýťah,...

Čítať viac
Ošetrovanie zbierkových predmetov VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018
Ošetrovanie zbierkových predmetov VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018

Ošetrovanie zbierkových predmetov VHÚ – VHM v rokoch 2016 – 2018

Ochrana, ošetrovanie a údržba zbierkových predmetov, je jednou z hlavných priorít každého  múzea. Rovnako to platí aj v prípade Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea. V priebehu rokov 2016 – 2018 pracovníci VHM, múzejné oddelenie Piešťany a Svidník, systematicky pokračova...

Čítať viac
Informujeme

Podujatie „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežou“ vo Svidníku

Dňa 5. júna 2019 sa v areáli Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnilo podujatie Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežo...

čítať viac »

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

Dňa 1. júna 2019 sa v areáli letiska v Spišskej Novej Vsi uskutočnil v poradí už 22. ročník podujatia ,,Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratis...

čítať viac »

19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti

V dňoch 27. – 31. mája 2019 sa v Budapešti uskutočnila v poradí už 19. vedecká konferencia vojenských historikov, v rámci multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (C...

čítať viac »

75. výročie vylodenia v Normandii

„Keď sa naše perute vrátili k pobrežiu, objavil sa pred nimi úchvatný obraz. Od anglického pobrežia k brehom Normandie bol doslova napätý most z lodí blížiacich sa k pevnine, bojových  lodí, z ktor...

čítať viac »

Generál justičnej služby JUDr. Ivan TREBICHAVSKÝ

Narodil sa 23. 4. 1910 v Trenčíne, v rodine poštového úradníka. V rokoch 1916 – 1920 navštevoval ľudovú školu. V rodnom meste absolvoval tiež štyri ročníky reálneho gymnázia, od roku 1924 v štúdiu ...

Ďalšie osobnosti

Lietadlo Caproni Ca.33

Lietadlo Caproni Ca.33, patriace do zbierkového fondu Vojenského historického ústavu Bratislava – Vojenského historického múzea Piešťany, je replikou lietadla s imatrikulačným číslom 11 495, na kto...

Ďalšie exponáty