Návšteva kolegov parížskeho Musée de l'Armée
Návšteva kolegov parížskeho Musée de l'Armée

Návšteva kolegov parížskeho Musée de l'Armée

Dňa 17. októbra 2017 sa na pôde Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa VHÚ plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. s pracovníkmi parížskeho Musée de l'Armée. Francúzsku stranu na rokovaní zastupovali pplk. Christophe Bertrand, Emmanuel ...

Čítať viac
Medzinárodná konferencia  „Nacistická politika voči Slovanským národom“
Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

Milí kolegovia, Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom", ktorá sa uskutoční v dňoch 21. a 22. februára (nový dátum!) 2018 v Múzeu...

Čítať viac

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo iné militárie? Neváhajte a sprístupnite ich budúcim generáciám  darovaním do Vojenského historické...

Čítať viac

Žiadosti do vojenských archívov

Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu: vha@vhu.sk, alebo požiadať o informácie telefonicky na čísle  00 421 2 48 20 77 20, alebo 0960 319 020.   Upozornenie  pre žiada...

Čítať viac
Informujeme

Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“

V dňoch 10. - 11. októbra 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“, ktorého organizátorom bol Vojenský histor...

čítať viac »

73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok 6. októbra 2017 sa pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnili na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku spomienk...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 73. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2017 si na pietnych miestach, viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-dukliansk...

čítať viac »

Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

V dňoch 18. - 29. septembra 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už šiesta spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ -...

čítať viac »

Armádny generál Ludvík SVOBODA

* 25.11.1895 Hroznatín, okr. Třebíč, ČR – † 20.9.1979 Praha   V marci 1915 nastúpil do služby v rak.-uh. pešom pluku 81 v Jihlave, s ktorým ako veliteľ družstva 11. 6. odišiel na ruský front, kde...

Ďalšie osobnosti

Projekt „Výtah“

Vyslobodzovací tank VT-34 evidovaný pod číslom 9205 patrí do zbierky „Tanky a obrnená technika“ fondu Vojenského historického múzea vo Svidníku. V roku 1988 ho získalo svidnícke Dukelské múzeum, pr...

Ďalšie exponáty