1
1

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch pripravilo pre návštevníkov novú expozíciu "Slováci v rovnošatách 1848 - 2020"

Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch spustilo pre svojich návštevníkov novinku v podobe stálej expozície „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“. Expozíciu dobových zbierkových predmetov výstroja vojakov dnes slávnostne otvorili minister obrany SR Jaroslav Naď spolu so ...

Čítať viac
Postupné otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea
Postupné otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Postupné otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Vážení bádatelia a návštevníci,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 27. apríla 2021 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave a v nasledujúcich týždňoch a...

Čítať viac

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť dočasne neprístupné všetky expozície Vojenského historického múzea. Sme si vedomí, že časti našich pr...

Čítať viac
Koronavírus a Slovensko
Koronavírus a Slovensko

Koronavírus a Slovensko

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu. Do Vašej pozornosti na: https://korona.gov.sk/ Užitočné aplikácie Moje ezdravie Táto aplikácia vám umožní požiadať o vyšetrenie v súvislosti s koronavírusom a poskytn...

Čítať viac
Informujeme

76. výročie skončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska

8. mája 2021 si svet pripomína 76. výročie skončenia 2. svetovej vojny na európskom bojisku, ktorá sa začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko. Trvala dlhých 2 194 dní b...

čítať viac »

E- Bádateľňa Vojenského historického archívu Bratislava

Vojenský historický ústav (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie v rokoch 2013 až 2020 úspešne zrealizoval projekt financovan...

čítať viac »

102. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

Miloslav Čaplovič (VHÚ Bratislava) V najbližších dňoch si na Košariskách, Brezovej pod Bradlom, Ivanke pri Dunaji, Bratislave, ako aj na ďalších miestach Slovenska, budeme pripomínať 102. výročie ...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov CVII. – 1. československá samostatná tanková brigáda v ZSSR

Prvou tankovou jednotkou československého vojska sformovaného počas druhej svetovej vojny na území Sovietskeho zväzu sa stala tanková rota. Spolu s motorizovanou rotou samopalníkov a rotou obrne...

čítať viac »

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská výchova a prostredie, v ktorom vyrastal, mu všte...

Ďalšie osobnosti

Československá medaila a sovietsky rad

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr...

Ďalšie exponáty