Zatvorenie bádateľne VHA

V dňoch 19. decembra 2016 až 9. januára 2017 bude bádateľňa VHA z  technických príčin Z A T V O R E N Á.  Bádateľňu VHA znova otvoríme 10. januára 2017. Za porozumenie ďakujeme.  

Čítať viac
1. Brigáda Bundeswehr
1. Brigáda Bundeswehr

Aktivity VHÚ spojené so 72. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2016 si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam záverečnej fázy druhej svetovej vojny pripomenieme na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky už 72. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“), uvedomujúc si význam hist...

Čítať viac

Nová publikácia

Kolektívna monografia Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny (aktuálne vydaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) populárnou formou približuje všetky relevantné aspekty vojenských dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945 a to nielen písaným slovom, ale tiež za pomoci ...

Čítať viac

Zmena otváracej doby vo VHM

Vážení návštevníci Vojenského historického múzea, upozorňujeme Vás na zmenu otváracej doby od 1. januára 2016 v jednotlivých expozíciách Vojenského historického múzea. Otváracia doba:   EXPOZÍCIA VHM PIEŠŤANY (Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany) jún až september: utorok až nedeľa vstup...

Čítať viac
Informujeme

Vojenskí historici priblížili vojenskú minulosť kolegom z Policajného zboru SR

Dňa 1. 12. 2016 sa konalo inštruktážno-metodické zamestnanie Prezídia Policajného zboru SR k Ochrane kultúrneho dedičstva, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej technickej univerzity v Kočo...

čítať viac »

Zrekonštruovaný vojnový cintorín v Trenčíne-Kubrá (Zábranie)

Dňa 10. novembra 2016 sa pri príležitosti 98. výročia ukončenia prvej svetovej vojny v Trenčíne-Kubrá (Zábranie) uskutočnil pietny akt pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného vojnového cintorí...

čítať viac »

Deň vojnových veteránov (11. november)

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj...

čítať viac »

Úspešná letná sezóna vo Vojenskom historickom múzeu zavŕšená

Vo Vojenskom  historickom múzeu, ktoré je súčasťou Vojenského historického ústavu, sa dňom 15. októbra 2016 ukončila tohtoročná letná múzejná sezónna. Na základe analýzy návštevnosti expozícií Voje...

čítať viac »

Generálplukovník in memoriam Ján GOLIAN

* 26. 1. 1906 Dombóvár (Maďarsko)  - † 1945 Nemecko Po absolvovaní Ľudovej školy v Bojnej a Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave sa prihlásil do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Mo...

Ďalšie osobnosti

Nemecký tank z „Tankového taranu“

Stredný tank Panzerkampfwagen IV (Pz Kpfw IV) bol jedným z mála nemeckých tankov, ktorý sa vyrábal počas celého priebehu 2. svetovej vojny. Predstavoval základný bojový prostriedok nemeckých tankov...

Ďalšie exponáty