Skip to main content Skip to sidebar

Synthesis, monographs and volumes of the IMH since 1993

Updated:

2019

Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945

BAKA, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 537 s. : fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-60-3. Zámok2

 
Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945 (pdf, 336.9 MB)

Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948

CHORVÁT, Peter. Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 317 s. : fotogr., dok. a obr. príl., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-58-0.
e-ISBN 978-80-89523-59-7 (pdf, 53.83 MB)

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 243 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-56-6.
e-ISBN 978-80-89523-57-3 (pdf, 17.84 MB)

Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941


HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941. Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2019, 272 s. : fotogr., reg., pram. a lit. ISBN 978-80-7451-754-9. [Autorský kolektív: Igor Baka, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Ján Hlavinka, Ľubica Kázmerová, Jaroslava Roguľová, Miroslav Sabol, Michal Schvarc].

Tri duby

MODROVICH, Jozef. Tri duby. Ed.: Peter ŠUMICHRAST. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 351 s. ISBN 978-80-89514-60-1.

Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka

BYSTRICKÝ, Jozef, ed. Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 159 s. : fotogr. ISBN 978-80-89514-59-5.

2023

Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť

PURDEK, Imrich. Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 295 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-00-5. Zámok2
Naša vojenská symbolika v 20. storočí až po súčasnosť (pdf, 25.62 MB)

„Práca – česť, robota – povinnosť“. Vojensky organizované pracovné jednotky Židov na Slovensku v rokoch 1939 – 1943

BAKA, Igor a kol. „Práca – česť, robota – povinnosť“. Vojensky organizované pracovné jednotky Židov na Slovensku v rokoch 1939 – 1943. Ďalší autori: Balcová, Milena; Janecová, Tamara; Kralčák, Peter; Medvecký, Matej; Nižňanský, Eduard; Pejs, Oldřich. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-96-2. Zámok2
„Práca – česť, robota – povinnosť“. Vojensky organizované pracovné jednotky Židov na Slovensku v rokoch 1939 – 1943. (pdf, 5.78 MB)

Bojiská napoleonských vojen. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2024

Bojiská napoleonských vojen. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2024 Zámok2
Námet a autor textu: Vladimír Segeš, graf. úprava: Andrej Uhrík
Bratislava : VHÚ, 2023, 14 s. 
kalendar historicky ustav napoleonske vojny (pdf, 10.98 MB)

Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie

JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 280 s. fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-98-6. Autorský kolektív: Gabriel Blaško, Ivan Cuper, Tomáš Hanich, Richard Hattala, Peter Holík, Peter Kadlec, Juraj Kopecký, Martin Miklan, Jerguš Váry, Lenka Vrabľová.  Zámok2
Zo zbierok Vojenského historického múzea, 2. doplnené vydanie (pdf, 19.85 MB)

Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989)

PÚČIK, Miloslav. Operačný agentúrny prieskum československého vojenského výzvedného spravodajstva (1960 – 1989). Bratislava : Slov. pedagog. nakl. – Mladé letá, s. r. o. v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2023, 404 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-10-04209-8.

Lichtenfeld. Jedno meno, dva osudy

CHORVÁT, Peter. Lichtenfeld. Jedno meno, dva osudy. Bratislava : Marenčin PT, s. r. o. – Vojenský historický ústav, 2023, 255 s., fotogr. ISBN 978-80-569-0954-6.

Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka

Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka / Zost.: Vladimír Segeš – Božena Šeďová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 295 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-92-4.   Zámok2
Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka (pdf, 21.31 MB)

Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I.

JURKOVÁ, Viera – DANKO, Lukáš. Slováci v rovnošatách 1848 – 2020. Pracovný zošit I. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 34 s. ISBN 978-80-89523-94-8.

2022

Vojaci a vrchy. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2023

Námet a autor textu: Peter Chorvát, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík.

Bratislava : VHÚ, 2022, 14 s.

Vojaci a vrchy. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2023 (pdf, 43.65 MB)

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920

ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 358 s., obr., pram. ISBN 978-80-89523-87-0.  Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-88-7 (pdf, 3.11 MB)

Československé légie – Slováci – Slovensko

CHORVÁT, Peter – POSCH, Martin a kol. Československé légie – Slováci – Slovensko. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 435 s. : fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-79-5. Zámok2

Autori štúdií: Peter Vítek, Stanislav V. Chytka, Milena Balcová, Juraj Krištofík, Bohumila Ferenčuhová, Jana Zaťková, Peter Chorvát, Slavomír Michálek, Matej Hanula, Miroslav Hrdina, Jaroslav Valent, Susumu Nagayo, Michal Kšiňan, Elena P. Serapionova, Sergio Tazzer, Pavel Kreisinger, Ľudovít Hallon, Eva Škorvanková, Lukáš Krajčír, Juraj Babják, Martin Posch, Marian Uhrin, Miroslav Kmeť, Juraj Šimko, Viera Jurková, Miloslav Čaplovič.
e-ISBN 978-80-89523-80-1 (pdf, 9.7 MB)

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 270 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-81-8. Zámok2
e-ISBN ISBN 978-80-89523-82-5 (pdf, 3.66 MB)

Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.

JURKOVÁ, Viera – HANICH, Tomáš – HOLÍK, Peter. Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí. Bratislava – Banská Bystrica: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2022, 70 s. pram. a lit. ISBN 978-8089523-85-6. Zámok2
e-ISBN 978-8089523-86-3 (pdf, 13.38 MB)

Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)

PÚČIK, Miloslav. Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 426 s., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-84-9. 

Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.

HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943. Praha : Ottovo nakladatelství v spolupráci s Historickým ústavom SAV a VHÚ, 2022, 272 s. : fotogr., reg., pram a lit. ISBN 978-80-7451-859-1. [Autorský kolektív: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc]. 

Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Stavebné riaditeľstvo veliteľstva VII. zboru Bratislava. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 136 s. e-ISBN 978-80-89523-91-7.

Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár.

ONDRUŠ, Milan. Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš (1945 – 1970). Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 257 s. e-ISBN 978-80-89523-90-0.

2021

Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022

Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík. Bratislava : VHÚ, 2021, 14 s.
Nástenný kalendar VHÚ na rok 2022 (pdf, 2.21 MB)

Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.

SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 243 s. : obr., pram. a lit.
ISBN 978-80-89523-75-7. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-76-4 (pdf, 191.69 MB)

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 147 s., reg., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-77-1. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-78-8 (pdf, 11.12 MB)

Nemrzačte naši historii

JURMAN, Olin – BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Nemrzačte naši historii. [Brno] : Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z. s., 2021, 292 s. : fotogr. ISBN 978-80-907740-5-6. 
 

Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 90 s. : reg., lit. e-ISBN 978-80-89523-73-3. Zámok2

Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 69 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-72-6. Zámok2

Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 130 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-0. Zámok2

Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár

KRALČÁK, Peter – GABÁNI, Viktor (zost.). Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 146 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-2. Zámok2

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár

ONDRUŠ, Milan (zost.). Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 47 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-71-9. Zámok2

Updated:
Published:
Return to the top of the page