Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920
ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 358 s., obr., pram. ISBN 978-80-89523-87-0.  Zámok2
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920 (pdf, 3.11 MB)
Novodobú slovenskú históriu z obdobia 1. svetovej vojny a bezprostredne po nej, mapovanú v pramennej edícii Vojenského historického ústavu, predstavuje už druhý zväzok. Zatiaľ čo prvý bol orientovaný na rakúsko-uhorskú armádu, Slovákov a Slovensko v období vojny, druhý zväzok, okrem dokumentov týkajúcich sa výstavby a bojovej činnosti v prvom čs. zahraničnom odboji, prináša predovšetkým pramene, ktoré reflektujú a približujú slovenský aspekt v čs. légiách. Sú to uznesenia, zápisy, dôležité listy, výzvy, hlásenia, správy, návrhy, rozkazy, žiadosti, sťažnosti, nachádza sa tu tiež organizačný poriadok čs. dobrovoľníckeho zboru v Padule, rôzne obežníky, letáky, pokyny, nariadenia, príhovory, nechýba ani prísaha čs. legionárov v Rusku a zoznam Slovákov v čs. légiách v Rusku. Okrem úvodnej štúdie publikácia obsahuje aj obrazovú prílohu dotvárajúcu celkový obraz odboja od skupinovej fotografie roty Nazdar v roku 1914 až po naloďovanie vo Vladivostoku v roku 1920, tiež kalendárium predmetných udalostí, biogramy významných slovenských legionárov a výberový menný register.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky