Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Expozícia PO BOKU VOJSK VÍŤAZNEJ PROTIFAŠISTICKEJ KOALÍCIE 1939 -1945

Aktualizované:
PO BOKU BOJSK VÍŤAZNEJ PROTIFAŠISTICKEJ KOALÍCIE 1939 -1945
Výstava vo formáte brožúry o československom vojenskom zahraničnom odboji v rokoch 2. svetovej vojny a účasti Slovákov v československých jednotkách zorganizovaných v zahraničí.

Autor: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Fotografie: Vojenský ústredný archív - Vojenský historický archív Praha, Vojenský historický ústav Praha, Vojenský historický archív Bratislava, Archív Múzea SNP Banská Bystrica. Purdek Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexikológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav.
Grafické spracovanie: Erika Cibulková - CIBULKA DESIGN, Trenčín
Vydal: Oblastný výbor SZPB Trenčín v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava
Tlač: TONERYSK, Trenčín
© Oblastný výbor SZPB Trenčín, Vojenský historický ústav Bratislava

PO BOKU VOJSK VÍŤAZNEJ PROTIFAŠISTICKEJ KOALÍCIE 1939 -1945 Logo_PDF
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky