Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Informujeme

Aktualizované:
 • Nadporučík letectva Ján HERGOTT

  Narodil sa 27. 4. 1909 v Bratislave. Základné vzdelanie získal absolvovaním 6 tried občianskej a 4 tried meštianskej školy v Bratislave.  J. Her…
  Nadporučík letectva Ján HERGOTT
 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Rozpočtová organizácia Vojenský historický ústav v Bratislave súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znen…
  Budova Vojenského Historického Ústavu
 • Virtuálna prehliadka

  Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej …

 

 

 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky