Informujeme

Nové pramene k vojenským dejinám Slovenska

Jedným z primárnych smerov vedecko-výskumného programu Vojenského historického ústavu v Bratislave je aj sprístupňovanie písomných slovacikálnych militárií od najstarších čias po súčasnosť v rámci …

čítať viac »

Prednáška pre študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Dňa 24. novembra 2022 sa na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila prednáška vojenského historika doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. na tému Faktor hry v živote stredovekej…

čítať viac »

Konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie - Avízo

Dňa 29. novembra 2022 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční vedecká konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území sev…

čítať viac »

Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 4. júla 2022 až do odvolania bude z dôvodu realizácie plánovaných rozsiahlych rekonštrukčných prác pre verejnosť uzatvorený objekt Vyhliadkovej veže na Dukle (katas…

čítať viac »

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť doča…

čítať viac »