Domáce linky

Názov url
Ministerstvo obrany SR www.mosr.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk
Historický ústav SAV www.history.sav.sk
Slovenská historická spoločnosť pri SAV www.shs.sav.sk
Ústav politických vied SAV upv.sav.sk
Encyklopedický ústav SAV www.encyclopaedia.sk
Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk
Slovenský národný archív www.civil.gov.sk/SNARCHIV
Spoločnosť slovenských archivárov www.archivari.sk
Slovenská národná knižnica www.snk.sk
Ústredná knižnica SAV www.uk.sav.sk
Univerzitná knižnica v Bratislave www.ulib.sk
Zväz múzeí na Slovensku www.zms.sk
Slovenské národné múzeum www.snm.sk
Múzeum SNP www.muzeumsnp.sk
Múzeum dopravy www.muzeumdopravy.com
Slovenské technické múzeum v Košiciach www.stm-ke.sk
Military Historical Museum Pohronský Ruskov www.military-historical-museum.webnode.sk
Pamiatkový úrad SR www.pamiatky.sk
Agentúra na podporu výskumu a vývoja www.apvv.sk
Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie www.dejiny.sk
Historický časopis www.historickycasopis.sk
Virtuálna študovňa - Historický časopis digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna?fbclid=IwAR22pRZLQjusEeue7r3jfScnHE1MWqo8rF2DsjygOWulQhxgtMyB-Bjs1wI
Časopis Forum Historiae www.forumhistoriae.sk
História Revue o dejinách spoločnosti www.historiarevue.sk
Historická revue www.historickarevue.com
Dejiny – Internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove dejiny.unipo.sk
História miest a obcí Slovenska, múzeá, galérie, pamiatky ... www.muzeum.sk
Občianske združenie “Zachráňme petržalské bunkre“ www.bunker.bs8.sk
Občianske združenie “Múzeum Petržalského opevnenia“ www.mpo.sk
Česko-slovenská komisia historikov www.cskh.sk
Slovenská faleristická spoločnosť www.sfs.sk
Regionálne dejiny.sk www.regionalnedejiny.sk
Klub vojenskej histórie Beskydy www.kvhbeskydy.sk
Portál venovaný 1. svetovej vojne www.velkavojna.sk
Multimediálny sprievodca o Karpatsko-duklianskej operácii www.dukla1944.com
Centrálny register splatných pohľadávok štátu www.pohladavkystatu.sk/
Centrálna evidencia majetku www.majetokstatu.sk
Nezisková organizácia Michala Strenka www.noms.sk/sk/
BOJ O SLOVENSKO – venované všetkým padlým počas maďarsko-československej vojny v roku 1919 www.bojoslovensko.wordpress.com/
Múzeum petržalského opevnenia | Bunker múzeum petržalského opevnenia www.mpo.sk/
Slovenský komitét ICOM icom-slovakia.mini.icom.museum/