Dukla

Dominantou národnej kultúrnej pamiatky je Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa. Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov. Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli umeleckú kópiu pôvodnej sochy čs. vojaka. Jej pôvodnú podobu stvárnil sochár J. A. Vítek. Súsošie Žalujem, ktoré vytvoril sochár J. Kulich, bolo umiestnené do zmodernizovaných priestorov vyhliadkovej veže Dukla, kde ho budú naďalej obdivovať domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
 

Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle – predný pohľad, september 2012
(Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle – predný pohľad, september 2012)
Pamätný cintorín
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle – predný pohľad na znak
Socha československého vojaka, október 2014
Pamätník čs. armádneho zboru – socha československého vojaka, marec 2015
Pamätný  cintorín – Aleja hrdinov (pravá strana)
Pamätník čs. armádneho zboru
Busta gen. Ludvíka Svobodu z Aleje hrdinov
Nový kríž na pamätnom cintoríne posvätený 22.4.2009
Hrob generála Jaroslava Vedrala-Sázavského
Pomník na mieste tragédie generála Jaroslava Vedrala-Sázavského
Dukla - socha čs. vojaka - bronz - jún a august 2015
Dukla - čs. vojak v postoji na poctu zbraň v predpolí pamätníka ČSAZ na Dukle - 12.11.2014
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle s vojnovým cintorínom, 20. 6. 2019
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle s vojnovým cintorínom, 20. 6. 2019
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle s vojnovým cintorínom, 20. 6. 2019
Dukla - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017 (1)
Dukla - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017 (2)
Dukla - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017 (3)
Dukla - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017 (4)
Dukla - 72. výročie oslobodenia - 19.1.2017 (5)
Pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle, jeho nasvietenie od júna 2021