Svidník

V tesnej blízkosti areálu múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana. V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätník sovietskej armády
Pohľad na Pamätník sovietskej armády
Súsošie od akad. sochára F.Gibalu Smelý pohľad do budúcnosti
Bronzová socha sovietskeho vojaka v popredí Pamätníka sovietskej armády
Symbolické hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov
Kríž, ktorý bol na cintoríne znova umiestnený v roku 2004
Pietna spomienka pri Pamätníku sovietskej armády, 73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, 6. 10. 2017
Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom, 19. 1. 2017
Sanácia pylónu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, august 2017
Súsošie „Smelý pohľad do budúcnosti“ od akademického sochára Františka Gibalu na Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku (september 2018)
Súsošie „Stretnutie“ od akademického sochára Jana Hanu na Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku (september 2018)
Pamätník sovietskej armády vo Svidníku (2015)
Pamätník sovietskej armády vo Svidníku (október 2018)
Pietny akt na Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku pri príležitosti 74. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie (5. október 2018)
Park bojovej techniky (12.9.2019)
Prelet nových viacúčelových vojenských vrtuľníkov UH-60M Black Hawk ponad sochu sovietského vojaka 06.10.2019
Pamätník sovietskej armády 06.10.2019
Nasvietený Pamätník sovietskej armády vo Svidníku (20. 1. 2020).
Nasvietený Pamätník sovietskej armády vo Svidníku (20. 1. 2020).