ZO ZBIEROK VHM

Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park Camp

Životné cesty mnohých Čechov a Slovákov, ktorí sa nestotožnili s rozbitím Československa a vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava, vyústili do ilegálneho odchodu za hranice s úmyslo…

Zobraziť viac

Platidlá zajateckých táborov z obdobia prvej svetovej vojny

Masové zajatectvo počas prvej svetovej vojny so sebou prinieslo viacero problémov, ktoré bolo treba riešiť na medzinárodnej úrovni. Najvypuklejším bolo sociálno-právne postavenia vojnových zajatcov…

Zobraziť viac

Služobná a výplatná vojenská knižka Sgt. Erny Elišky Bűrgerovej

Vo svetových vojnách v 20. storočí neboli ženy v armáde už ničím výnimočným, čo súviselo ani nie s ich osobnou odvahou a túžbou po dobrodružstve, ale najmä s nedostatkom bojaschopných mužov. Práve …

Zobraziť viac

Bodák francúzsky model 1886

Jedným z hlavných charakteristických znakov francúzskej armády na prelome 19. a 20. storočia bolo okrem iného aj to, že v jej výzbroji bolo zavedených viacero modelov pechotných pušiek a karabín. …

Zobraziť viac

Nárazový zemný vrták 59

Medzi dôležité prostriedky útvarov ženijného vojska bývalej Československej ľudovej armády patril aj nárazový zemný vrták 59, ktorý bol využívaný na vyhotovovanie vývrtov do zeme. Predovšetkým išlo…

Zobraziť viac

Defibrilátor s kardioskopom, prenosný DEKARD, Chirana

Prístroj DEKARD slúži na odstránenie fibrilácie srdcových komôr pomocou nesynchronizovaného vysokonapäťového výboja. Bol určený ako súčasť výbavy poľnej zdravotníckej služby ČSĽA s použitím na rôzn…

Zobraziť viac

Členský preukaz Československého ústavu v Londýne

Imigračná politika Veľkej Británie na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia bola do veľkej miery poznačená návalom cudzincov, ktorí na ostrovy utekali nielen pred hrôzami vojny, ale aj z ekonom…

Zobraziť viac

Bezpilotný prieskumný prostriedok Tu-143

Dňa 17. februára 1988 sa v československej tlači objavila správa, že na padáku neplánovane dopadla v Prahe meteorologická aparatúra patriaca Sovietskej armáde. Správa bola reakciou na udalosť z pre…

Zobraziť viac

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom

Na pamiatku boja za oslobodenie republiky a za chrabrosť pred nepriateľom na bojisku doma i v zahraničí bola čs. vládou v Londýne so súhlasom prezidenta republiky zriadená medaila za chrabrosť pred…

Zobraziť viac

Prístroj fotografický KYJIV- 4

Fotografický prístroj Kyjiv-4 patrí medzi kompaktné kinofilmové fotoaparáty so zabudovaným diaľkomerom. Fotoaparát sa vyrábal v štátnom zbrojárskom podniku Arsenal Kyjiv (Казенне підприємство спеці…

Zobraziť viac