ZO ZBIEROK VHM

7,62mm samonabíjacia puška vzor 52

V prvej polovici 50. rokov 20. storočia zostala v čs. armáde hlavnou zbraňou jednotlivca aj naďalej puška. Okrem opakovacej 7,92mm pušky vzor 24 sa často vyskytovala aj koristná puška K98k, označov…

Zobraziť viac

Stredný tank T-55AM2K

Stredný tank T-55AM2K je veliteľskou verziou tanku T-55AM2. Tank sa vyznačuje  vysokou manévrovacou schopnosťou na ceste aj v teréne. Tank T-55AM2K, ako prostriedok veliteľa tankového práporu alebo…

Zobraziť viac

Fľaša poľná smaltovaná M1915, SCHOLTZ 1918 M.D.&K

V druhej polovici 19. storočia bola rakúsko-uhorská monarchia veľmocou v smaltovníctve a tieto výrobky sa vyvážali do celého sveta. Výroba bola dislokovaná hlavne na území dnešnej Moravy a Slovensk…

Zobraziť viac

Prilba M 26 Adrian

Pred vyhlásením prvej svetovej vojny sa nekládol osobitný dôraz na ochranu hlavy vojaka. Vojaci nosili hlavne látkové či kožené pokrývky hlavy, ktoré však nemohli zabezpečiť dostatočnú ochrannú fun…

Zobraziť viac

9mm samopal 23 a samopal 25

9mm samopal 23 a samopal 25 Jednou z úspešných kapitol vývoja ručných palných zbraní v povojnovom Československu bol vývoj samopalov. Moderný samopal pre potreby čs. armády, ktorý by pochádzal z…

Zobraziť viac

Bojová zástava Horského pešieho pluku 2 Ružomberok

Nová organizačná štruktúra brannej moci Republiky československej (dobový názov) po roku 1918 vznikla na základe unifikácie. Jedným z jej výsledkov bol aj vznik horských jednotiek, ktoré vznikli na…

Zobraziť viac

Legendárna zrkadlovka NIKON F

Prístroj fotografický NIKON F je klasická jednooká zrkadlovka profesionálneho typu, ktorá je tiež známa ako prvá zrkadlovka firmy NIKON. Firma (vtedy ešte Nippon Kōgaku) so sídlom v Shinagawe si už…

Zobraziť viac

Rádiová stanica RF-10 (TAKT-1)

V ČSĽA v sedemdesiatych rokoch 20. storočia medzi spojovacími prostriedkami dominovala sovietska technika. Postupne však dochádzalo k jej obmene modernejšími spojovacími prostriedkami, medzi ktorú …

Zobraziť viac

Plechová nádoba na maslo, resp. sušené plnotučné mlieko

Plechová nádoba na maslo, resp. sušené plnotučné mlieko v prášku zn. KLIM – The Borden Company New York, z druhej svetovej vojny, bola určená na skladovanie, prepravu a následne prípravu mlieka, ev…

Zobraziť viac

Identifikačná karta pre zahraničný letecký personál (AC 2 Mikuláš Grofčík)

Významným momentom pri formovaní československej armády vo Veľkej Británii bolo prijatie Dohody medzi dočasnou československou vládou a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska…

Zobraziť viac