Pracovníci oddelenia

vedúci oddelenia – zástupca riaditeľa múzea Mgr. Jerguš VÁRY
+421 33 791 3813
Mgr. Dušan DZURO
+421 33 791 3807
PhDr. Viera JURKOVÁ
+421 33 791 3808
Edita POPLUHÁROVÁ
+421 33 791 3806
Ing. Martin MIKLAN 
+421 33 791 3805
Mgr. Tomáš HANICH
+421 33 791 3811
Peter MINÁRIK
+421 33 791 3809
Viliam MATÚŠ
+421 33 791 3810
Richard HATTALA
+421 33 791 3812
Mgr. Lukáš DANKO
+421 33 791 3807