OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Generálmajor vo výslužbe Andrej BENKA-RYBÁR

Narodil sa 15. 10. 1914 v Bardejove. V rokoch 1925 – 1929 navštevoval Meštiansku školu v Bardejove. V rokoch 1930 – 1935 študoval na Vysokej hospodárskej škole v Košiciach. Prezenčnú vojenskú služb…

Zobraziť viac

Nadporučík doplňovacej služby Dominik BENEDIKOVIČ

Narodil sa 7. 8. 1906 v Dobrej Vode, okr. Trnava. V roku 1926 ukončil s maturitou Učiteľský ústav s vyučovacím jazykom slovenským. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v rokoch 1927 až 1929. V rámc…

Zobraziť viac

Podplukovník generálneho štábu Koloman BREZÁNY

Narodil sa 25. 6. 1905 v Žiline. Po ukončení reálneho gymnázia s maturitou v Žiline študoval v rokoch 1922 – 1924 vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, po jej absolvovaní ho odvelili do apl…

Zobraziť viac

Nadporučík doplňovacej služby Vladimír BENÁČEK

Narodil sa 5. marca 1918 v obci Zminné (dnes časť Dašíc, Česká republika). Po vychodení 5 tried ľudových v Žemberovciach (1924 – 1929) a štyroch tried gymnázia v Leviciach (1929 – 1933) absolvoval …

Zobraziť viac

Major pechoty Štefan BELLA

Narodil sa 3. júla 1906 v Dolnej Lehote, okres Brezno. Po ukončení štúdia na klasickom gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré ukončil maturitou v r. 1925, nastúpil 5. 10. 1925 na vojenskú …

Zobraziť viac

Kapitán pechoty v zálohe Jozef BRADÁČ

Narodil sa 13. 11. 1902 v obci Hájniky, okres Zvolen. 5 tried ľudovej školy vychodil v Hájnikách a v Kralupoch n. Vltavou (1908 – 1913), kde absolvoval aj 4 triedy meštianskej školy (1913 – 1917). …

Zobraziť viac

Plukovník generálneho štábu Antonín CIPRICH

Narodil sa 7. januára 1908 v Svrčinovci, okres Čadca. Po štúdiu na učiteľskom ústave bol 1. októbra 1927 odvedený k horskému práporu 1. Dňom 1. januára 1930 bol povýšený na ppor. a 15. januára 1930…

Zobraziť viac

Stotník útočnej vozby Vojtech BOŠŠANYI

Narodil sa 1. júla 1914 v Bošanoch, okres Topoľčany. Po skončení Obchodnej akadémie v Nitre bol 16. júla 1934 prezentovaný na vykonanie voj. prezenčnej služby k delostreleckému pluku 109 v Bratisla…

Zobraziť viac

Major Michal BIŠČO

Narodil sa 8. septembra 1904 v Hlohovci. Na prezenčnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1926 v leteckom pluku 3 M. R. Štefánika, po absolvovaní vyššej priemyslovej školy. 13. novembra 1926 ho pre…

Zobraziť viac

Plukovník Anton BARDON

Narodil sa 6. 1. 1896 v Bojnej, okres Topoľčany. Vojenskú službu začal 15. 3. 1915 ako domobranecký vojak bývalej rakúsko-uhorskej armády v II. náhradnej rote pešieho pluku 12. Po ukončení výcviku …

Zobraziť viac