OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník Michal FEDÁK

O udatnosti a chrabrosti príslušníkov 9. husárskeho pluku v početných dynastických vojnách v 18. sto ročí, ako aj koaličných protifrancúzskych a napoleonských vojnách svedčí počet vyznamenaných. V …

Zobraziť viac

Plukovník in memoriam Ľudovít ŠIMKO

Ľudovít Šimko sa narodil 29. júla 1890 v Senici v rodine národovca, politika a lekára Ľudovíta Šimka a Ireny, rodenej Gavorovej. Mal dvoch súrodencov, sestru Annu a brata Ivana. Ľudovít Šimko mladš…

Zobraziť viac

plukovník Ján Lipský

Ján Lipský si získal svetové renomé predovšetkým ako kartograf. On sám sa však vždy považoval najmä za vojaka. Svedčí o tom aj jeho vlastnoručný životopis s názvom Memoriale, čiže Pamätný spis z 20…

Zobraziť viac

podmaršal Karol Jozef Hadik

Dôstojnými nástupcami poľného maršala Andreja Hadika boli jeho potomkovia. Starší syn Ján pôsobil ako radca kráľovského miestodržiteľa, najmladší Ondrej dosiahol hodnosť jazdeckého generála, najvia…

Zobraziť viac

Štábny kapitán Andrej BÚRIK

 Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií, než štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hronská Breznica, Prochoť, Stará Kremnička či Lieskove…

Zobraziť viac

Zástavník Ladislav Škultéty-Gabriš

Keď v roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej c.-k. armáde rad na 8. husársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista a etnograf žijúci vo Viedni …

Zobraziť viac

kapitán Adolf Weinhold

Skromný a tichý, pritom energický a plný entuziazmu – to je len niekoľko adjektív, ktoré vystihujú osobnosť kapitána Adolfa Weinholda. Povstalecký veliteľ Hornej Nitry síce nepatrí medzi známe post…

Zobraziť viac

Plukovník Vladimír Svetozár Hurban.

Narodil sa 4. apríla 1883 v Turčianskom sv. Martine, v rodine slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského a Idy, rodenej Dobrovičovej. Mal štyroch súrodencov. Ľudovú školu na…

Zobraziť viac

Major in memoriam Karol Repašský

Narodil sa 9. 11. 1903 v Rychvalde, okr. Bardejov ako Karol Repássy v rodine roľníka. V roku 1927 vyštudoval 4-ročný učiteľský ústav s maturitou. Následne absolvoval dvojročnú základnú vojenskú sl…

Zobraziť viac

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni Šľachtický rod z Liptovského Svätého (dnes len Liptovského) Jána patrí medzi najstaršie liptovské slovenské rody. Viacerí jeho príslušníci, v minulosti…

Zobraziť viac