OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník pechoty Ladislav Bodický

Narodil sa 4. januára 1895 v Štrbe. Ľudovú školu absolvoval v Štrbe. V rokoch 1905 – 1906 v štúdiách pokračoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave a v rokoch 1911 – 1913 v Obch…

Zobraziť viac

Generálmajor Ing. Belo Kubica

Narodil sa 7. októbra 1914 v Osuskom. Po absolvovaní šiestich tried Ľudovej školy v rodnej obci a štyroch tried Meštianskej školy v Brezovej pod Bradlom a v Trnave pokračoval v ďalšom štúdiu na Vyš…

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Alexander Korda

Generálmajor in memoriam Alexander Korda sa narodil 18. apríla 1907 vo Vrútkach v rodine dlhoročného vrútockého podrichtára Eugena a Zuzany, rodenej Sekerovej. Mal štyroch súrodencov. V rokoch 1923…

Zobraziť viac

Plukovník Jaroslav Kmicikievič

Narodil sa na Ukrajine, v obci Dnestrik – Dubovy (ukraj. Днiстрик – Дубовий) 30. júla 1894. V rokoch 1905 – 1913 absolvoval gymnázium s maturitou v poľskom Przemyśle a v rokoch 1919 – 1920 štyri se…

Zobraziť viac

Plukovník letectva Ivan Haluzický

Plukovník letectva Ivan Haluzický sa narodil 9. marca 1913 v  Uherskom Brode. Tak ako v prípade mnohých jeho predchodcov ani jeho „cesta“ do kabíny vojenského lietadla nebola priamočiara, ale viedl…

Zobraziť viac

mjr. gšt. Dušan Jamriška

Razantný, energický a vynachádzavý - takto vnímali podriadení povstaleckého veliteľa Oravy mjr. gšt. Dušana Jamrišku. Do análov Slovenského národného povstania sa zapísal ako tvrdý profesionál a vy…

Zobraziť viac

Brigádny generál in memoriam Ján Nálepka

Pred 100 rokmi, 20. 9. 1912, sa v Smižanoch narodil brigádny generál in memoriam Ján Nálepka, ktorý sa do našej histórie zapísal ako významná osobnosť protifašistického odboja z obdobia druhej svet…

Zobraziť viac

Plukovník letectva Mikuláš GULJANIČ

Narodil sa 9. 12. 1907 v obci Zariča na území Podkarpatskej Rusi. Jeho cesta vojenského profesionála nebola priamočiara, pretože po maturite na čs. Štátnom reálnom gymnáziu v Chuste pokračoval v št…

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Pavol Gajdoš

Narodil sa 28. marca 1914 vo Veľkej Mani v rodine roľníka Leonarda a Kataríny, rodenej Hoťkovej. Ľudovú školu navštevoval vo Veľkej Mani v rokoch 1920 – 1926. V rokoch 1926 – 1934 študoval na Reáln…

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Karol FRAŇO

Karol Fraňo, jeden z mála žijúcich povstaleckých dôstojníkov, sa narodil 27. 4. 1917 v Podbrezovej. Ľudovú školu skončil v Brusne, meštiansku v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj Štátnu odbornú šk…

Zobraziť viac