Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Pikt 7

2022
Vojaci a vrchy. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2023

Vojaci a vrchy. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2023

Námet a autor textu: Peter Chorvát, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík.

Bratislava : VHÚ, 2022, 14 s.

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920

ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/2. Slováci v légiách a prvý československý zahraničný odboj 1914 – 1920. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 358 s., obr., pram. ISBN 978-80-89523-87-0.  Zámok2
Československé légie – Slováci – Slovensko

Československé légie – Slováci – Slovensko

CHORVÁT, Peter – POSCH, Martin a kol. Československé légie – Slováci – Slovensko. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 435 s. : fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-79-5. Zámok2

Autori štúdií: Peter Vítek, Stanislav V. Chytka, Milena Balcová, Juraj Krištofík, Bohumila Ferenčuhová, Jana Zaťková, Peter Chorvát, Slavomír Michálek, Matej Hanula, Miroslav Hrdina, Jaroslav Valent, Susumu Nagayo, Michal Kšiňan, Elena P. Serapionova, Sergio Tazzer, Pavel Kreisinger, Ľudovít Hallon, Eva Škorvanková, Lukáš Krajčír, Juraj Babják, Martin Posch, Marian Uhrin, Miroslav Kmeť, Juraj Šimko, Viera Jurková, Miloslav Čaplovič.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/2. 1792 – 1847. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 270 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-81-8. Zámok2
Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.

Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.

JURKOVÁ, Viera – HANICH, Tomáš – HOLÍK, Peter. Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí. Bratislava – Banská Bystrica: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2022, 70 s. pram. a lit. ISBN 978-8089523-85-6. Zámok2
Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)

Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989)

PÚČIK, Miloslav. Rakúsko – záujmový priestor čs. vojenskej rozviedky v období tzv. studenej vojny (1960 – 1989). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022, 426 s., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-84-9. 
Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.

Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943.

HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943. Praha : Ottovo nakladatelství v spolupráci s Historickým ústavom SAV a VHÚ, 2022, 272 s. : fotogr., reg., pram a lit. ISBN 978-80-7451-859-1. [Autorský kolektív: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc]. 
2021
Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022

Scény z protiosmanských bojov. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2022

Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič, graf. úprava: Andrej Uhrík. Bratislava : VHÚ, 2021, 14 s.
Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.

Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba.

SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 243 s. : obr., pram. a lit.
ISBN 978-80-89523-75-7. Zámok2
Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období.

MINÁRIKOVÁ, Katarína. Urbanizmus a armáda. K problematike vojenskej stavebnej činnosti československej armády na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 147 s., reg., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-77-1. Zámok2
Nemrzačte naši historii

Nemrzačte naši historii

JURMAN, Olin – BYSTRICKÝ, Jozef a kol. Nemrzačte naši historii. [Brno] : Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z. s., 2021, 292 s. : fotogr. ISBN 978-80-907740-5-6. 
 
Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.

Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Bratislava 1921 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 90 s. : reg., lit. e-ISBN 978-80-89523-73-3. Zámok2
Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.

Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Zemské stavebné riaditeľstvo Košice 1908 – 1940 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 69 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-72-6. Zámok2
Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.

Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár.

MINÁRIKOVÁ, Katarína (zost.). Stavebné riaditeľstvo VI. zboru Košice 1937 – 1938 : Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 130 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-0. Zámok2
Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár

Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár

KRALČÁK, Peter – GABÁNI, Viktor (zost.). Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky 1939 – 1945. Spisy obyčajné I. 1941 – 1942. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 146 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-70-2. Zámok2
Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár

Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár

ONDRUŠ, Milan (zost.). Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania Košice (VÚ 1442 Košice) 1951 – 1970. Inventár. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2021, 47 s. : reg. e-ISBN 978-80-89523-71-9. Zámok2
2020
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika. Námet: Branislav Panis; scenár: Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač; štúdia: Miloslav Čaplovič, koordinátor a ed.: Peter Barta; grafika: Jozef Habodász, Tibor Lovas. Bratislava : Slovenské národné múzeum – VHÚ, 2020, 315 s. ISBN 978-80-8060-494-3.
Vojaci Márie Terézie. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2021

Vojaci Márie Terézie. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2021

Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič. Bratislava : VHÚ, 2020, 13 s.
 
Zo zbierok Vojenského historického múzea

Zo zbierok Vojenského historického múzea

JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-69-6. Autorský kolektív: Gabriel Blaško, Ivan Cuper, Tomáš Hanich, Richard Hattala, Peter Holík, Peter Kadlec, Juraj Kopecký, Martin Miklan, Jerguš Váry, Lenka Vrabľová. Zámok2
Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972

Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972

PÚČIK, Miloslav. Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Vojenský historický ústav, 2020, 304 s., fotogr., nákr., pram. a lit. ISBN 978-80-10-03760-5.
Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť

Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť


SEGEŠ, Vladimír – KLUBERT, Tomáš – MEDVECKÝ, Matej. Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava : Ikar, 2020, 357 s., obr., mp., reg. ISBN 978-80-551-5611-8.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914

CHORVÁT, Peter, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914.  Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 252 s., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-67-2. Zámok2
Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického

Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického

ŠUMICHRAST, Peter a kol. Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického. Zodp. red. Mária Stanová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 406 s., fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-66-5.Zámok2
Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946

Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 215 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-62-0. Zámok2
Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zost. Imrich Purdek. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., obr. ISBN 978-80-89523-63-4. Zámok2
2019
Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945

Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945

BAKA, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 537 s. : fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-60-3. Zámok2

 
Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948

Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948

CHORVÁT, Peter. Inter arma... Spisovatelia a výtvarníci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 317 s. : fotogr., dok. a obr. príl., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-58-0.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2019, 243 s., obr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-56-6.
Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941


HALLON, Ľudovít a kol. Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941. Praha : Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2019, 272 s. : fotogr., reg., pram. a lit. ISBN 978-80-7451-754-9. [Autorský kolektív: Igor Baka, Martina Fiamová, Ľudovít Hallon (vedúci aut. kolektívu), Ján Hlavinka, Ľubica Kázmerová, Jaroslava Roguľová, Miroslav Sabol, Michal Schvarc].
Tri duby

Tri duby

MODROVICH, Jozef. Tri duby. Ed.: Peter ŠUMICHRAST. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 351 s. ISBN 978-80-89514-60-1.
Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka

Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka

BYSTRICKÝ, Jozef, ed. Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2019, 159 s. : fotogr. ISBN 978-80-89514-59-5.