Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.

Aktualizované:
Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.
Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí.
JURKOVÁ, Viera – HANICH, Tomáš – HOLÍK, Peter. Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí. Bratislava – Banská Bystrica: Vojenský historický ústav – Zväz múzeí na Slovensku, 2022, 70 s. pram. a lit. ISBN 978-8089523-85-6. Zámok2
Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí. (pdf, 13.38 MB)
Zbrane tvoria vďaka svojmu interdisciplinárnemu charakteru prirodzenú a podstatnú časť zbierkových fondov takmer všetkých slovenských múzeí. VHÚ – Vojenské historické múzeum Piešťany ako celoslovenské špecializované múzeum plní úlohy metodického a koordinačného centra v oblasti vojenských dejín Slovenska. Preto v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku, Prezídiom Policajného zboru SR a Krajského pamiatkového úradu Prešov spracovalo prvý metodický materiál, ktorý približuje špecifiká nadobúdania a správy takýchto zbierkových predmetov.

Predložená metodická pomôcka je výsledkom analýzy a implementácie štyroch zákonov – zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákona o ochrane pamiatkového fondu, zákona o strelných zbraniach a strelive a zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Prioritou autorov bolo pomôcť riaditeľom a odborným zamestnancom múzeí, ale v neposlednom rade aj ich zriaďovateľom, ľahšie sa zorientovať v tejto problematike a zvýšiť povedomie o spomínaných legislatívnych predpisoch, s ktorými sa múzejníci vo svojej praxi pri správe zbraní a munície môžu stretnúť.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky