Archívne pomôcky

a) Inventáre, ktoré spracovali pracovníci VHA Bratislava

b) Katalógy, ktoré spracovali pracovníci VHA Bratislava

c) Súpisy, ktoré spracovali pracovníci VHA Bratislava

d) Inventáre a súpisy k archívnym fondom a zbierkam získané z VHA Praha