Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Múzejné oddelenie Svidník

Aktualizované:
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. 

Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31. decembru 2022 v zbierkovom fonde 10 663 zbierkových predmetov zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

otvorenie expozície vo Svidniku
 

Dňa 3. októbra 2011 o 16.00 h za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť znovu otvorená centrálna expozícia Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku na Bardejovskej ulici.


 

52c7875cb106480983590e4c42e93643-0001

52c7875cb106480983590e4c42e93643-0002
Odporúčanie pre organizované skupiny

Pre organizované skupiny návštevníkov (30 ľudí a viac) sa odporúča nahlásiť dátum, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 7 dní pred príchodom.


Informačná tabuľa LOGO JPG

Informačná tabuľa - Expozícia Svidník a Duklianske bojisko areál - Final 8.2016 
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (2018)
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky