Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Múzejné oddelenie Svidník

Aktualizované:
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. 

Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31. decembru 2023 v zbierkovom fonde 10 667 zbierkových predmetov zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

otvorenie expozície vo Svidniku
 

Dňa 3. októbra 2011 o 16.00 h za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť znovu otvorená centrálna expozícia Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku na Bardejovskej ulici.


 

Otváracie hodiny Expozícia Svidník

Otváracie hodiny Vyhliadková veža
Odporúčanie pre organizované skupiny

Pre organizované skupiny návštevníkov (30 ľudí a viac) sa odporúča nahlásiť dátum, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 7 dní pred príchodom.


Informačná tabuľa LOGO JPG

Informačná tabuľa - Expozícia Svidník a Duklianske bojisko areál - Final 8.2016 
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (2018)
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky