Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Otvorenie letnej turistickej sezóny v expozíciách vo Svidníku a na Dukle

Aktualizované:
Otvorenie letnej turistickej sezóny v expozíciách vo Svidníku a na Dukle
Otvorenie letnej turistickej sezóny v expozíciách vo Svidníku a na Dukle
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1. mája 2024 (streda) bude už tradične v rámci expozícií Vojenského historického ústavu („VHÚ“) nachádzajúcich sa vo Svidníku a na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) otvorená letná turistická sezóna, ktorá potrvá až do 31. októbra 2024. Pre našich návštevníkov vo všetkých vekových kategóriách tak bude v danom období sprístupnená každý týždeň od utorka do nedele a počas štátnych sviatkov v čase od 9.00 h do 17.00 h Centrálna expozícia vo Svidníku (Bardejovská 14) a Vyhliadková veža na Dukle.

Viac informácií o otváracom čase a vstupnom do Centrálnej expozície vo Svidníku a Vyhliadkovej veže na Dukle nájdete na: https://www.vhu.sk/otvaracia-doba/

V budove múzea vo Svidníku bude pre širokú verejnosť sprístupnená expozícia s názvom „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945“, ktorá pútavou formou prostredníctvom moderne spracovaných informačných panelov obsahujúcich dôležité skutočnosti z dejín vojenstva na Slovensku a mimoriadne zaujímavých trojrozmerných zbierkových predmetov približuje informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených obdobím pred vypuknutím a počas 1. svetovej vojny, pokračujúcim cez medzivojnové obdobie až po ukončenie 2. svetovej vojny. Priestory expozície sú doplnené o modernú dotykovú multimediálnu obrazovku ponúkajúcu možnosť vidieť viaceré dokumentárne filmy týkajúce sa vojenských dejín Slovenska v 20. storočí, a taktiež aj animovaný film prezentujúci najvýznamnejšie veľkorozmerné zbierkové predmety nachádzajúce sa v zbierkach VHM v Piešťanoch a vo Svidníku. Dva dotykové multimediálne kiosky poskytujú podrobnejšie informácie o jednotlivých zbierkových predmetoch a tiež aj o kultúrnych pamiatkach a objektoch v správe VHÚ. Vo výstavnej miestnosti je aktuálne sprístupnená aj dočasná výstava „Vojaci očami detí“, ktorá približuje širokej verejnosti najzaujímavejšie výtvarné diela žiakov základných škôl. Práce boli vytvorené v roku 2023 a prezentované na 22. ročníku tejto súťaže organizovanej Ministerstvom obrany SR.

Viac podrobnejších informácií o Centrálnej expozícii vo Svidníku nájdete na: https://www.vhu.sk/centralna-expozicia-vojenskeho-historickeho-muzea-vo-svidniku/

V posledných troch rokoch prešli zásadnou a významnou rekonštrukciou interiérové a exteriérové priestory objektu Vyhliadkovej veže na Dukle. Jedným z hmatateľných výsledkov týchto mimoriadne náročných prác bolo aj vytvorenie panelovej časti novej modernej expozície s názvom „Duklianske bojisko v premenách času“, ktorá je inštalovaná v oboch kupolách. Vo vrchnej vyhliadkovej kupole sú nainštalované panely týkajúce sa historických udalostí spojených s bojovými operáciami, ktoré sa v Duklianskom priesmyku odohrali počas oboch svetových vojen. Ďalšie panely nachádzajúce sa v spodnej expozičnej kupole zase pútavo predstavujú vznik a vývoj jednotlivých pamiatkových objektov rozsiahleho areálu Duklianskeho bojiska spolu s vojnovými škodami, ktoré v tomto regióne zanechala „vojnová víchrica“ a odmínovaním územia východného Slovenska. Nachádza sa tu aj imitácia mínového poľa s použitím nálezov (protipechotných a protitankových mín) pochádzajúcich priamo z bojiska pod Duklou. Zaujímavosťou pritom je, že tieto priestory boli od otvorenia veže pre bežných návštevníkov až doteraz neprístupné. Interiér oboch kupol je tiež doplnený modernými dotykovými multimediálnymi obrazovkami, ako aj dotykovými multimediálnymi interaktívnymi stolmi. Panoramatický výhľad na širokú časť slovensko-poľského pohraničia Duklianskeho priesmyku si môžu návštevníci vychutnať aj z priestorov zrekonštruovanej otvorenej terasy. Napokon v prízemnej časti objektu a v jeho exteriéri sa môžu tiež oboznámiť s jedinečnými exponátmi ťažkej bojovej techniky, nálezmi z bojiska, ako aj so zaujímavými sochárskymi dielami.

Viac podrobnejších informácií o Vyhliadkovej veži na Dukle nájdete na: https://www.vhu.sk/vyhliadkova-veza/

Do oboch expozícií Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu.

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky